Logo de-bevelander.nl


Foto: Onbekend

Theologische vorming gemeenteleden

  Ingezonden

Op 21 en 22 augustus 2017 worden er in Middelharnis voorlichtingsavonden gehouden voor de cursus ‘Theologische vorming gemeenteleden’. Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de belijdenis van de Reformatie. De lessen worden verzorgd door predikanten die gespecialiseerd zijn in hun vak.

De cursus wil door middel van theologische vorming verdieping geven van de kennis van de Bijbel en belijdenisgeschriften en leiden tot bezinning en doordenking van de eigentijdse geloofsvragen die betrekking hebben op het leven van de deelnemers. Verder willen we de deelnemers vormen en vaardig maken om hun persoonlijke gaven te kunnen ontplooien ten dienste van kerk en wereld.

22 augustus vanaf 20:00 uur is er een voorlichtingsavond in De Hoeksteen te Middelharnis. De cursusleider, ds. A.L. Molenaar uit Yerseke, zal u van harte welkom heten en nadere informatie omtrent de cursus verstrekken. De cursus zelf begint zaterdag 2 september om 9:30 uur in het Hervormd Centrum De Hoeksteen te Middelharnis.

Zie ook www.cursustvg.nl

Reageer als eerste
Meer berichten