feestelijk concert 15 juni 2019

  Historie

In 2019 bestaat het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 250 jaar. Dat wordt onder meer gevierd met een feestelijk concert in de Sint Jacobskerk in Vlissingen, de plaats waar het Genootschap ooit werd opgericht. Bijgevoegd is het programma voor die avond.

De Van Swieten Society, voor de gelegenheid bestaand uit 12 musici, speelt onder leiding van Bart van Oort werken die rond het oprichtingsjaar 1769 werden gecomponeerd of van componisten die rond die tijd leefden. Bij het concert wordt gebruik gemaakt van authentieke instrumenten, inclusief een fortepiano , rond 1825 gebouwd door Zierer en door het Genootschap in bruikleen gegeven aan Bart van Oort.

Het concert is voor leden gratis toegankelijk. Omdat het Genootschap graag zo veel mogelijk mensen wil laten genieten van dit concert geldt voor hen die geen lid zijn van het Genootschap een verlaagde toegangsprijs van 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via jubileum@kzgw.nl en op de avond van het concert vanaf 19.15 in de kerk. Voor nadere info zie www.kzgw.nl

 

Meer berichten