Onder grote belangstelling van de schooljeugd en André van der Reest geeft Sylvia Tuinder uitleg over het bijenhotel in de wijk Mannee. FOTO: LEON JANSSENS
Onder grote belangstelling van de schooljeugd en André van der Reest geeft Sylvia Tuinder uitleg over het bijenhotel in de wijk Mannee. FOTO: LEON JANSSENS (Foto: )

Bijen- en insecten- hotel geopend in Goes

  Cultuur

Zonder bijen groeit en bloeit er niets. Daarom maakt een bijenhotel onderdeel uit van het aangelegde natuurterrein in Mannee, onderlangs het fietspad Kattendijksedijk in Goes. Wethouder André van der Reest opende 25 juni het bijenhotel door een educatief informatiebord te onthullen.

GOES - Het terrein is een natuurvriendelijke door de mens ingerichte oever waarbij de ontwikkeling van natuur expliciet wordt gestimuleerd. In de aangrenzende grasstrook is een poeltje gegraven met ook aan de noord- en zuidzijde een talud. Dit poeltje is bedoeld voor kikkers en salamanders om zich voort te planten. Verder zijn er groepen bloem- en vruchtdragende heesters aangeplant in de strook om insecten, vogels en andere dieren van voedsel en schuilplaats te voorzien. Samen met Sylvia Tuinder van SLZ (Stichting Landschapsbeheer Zeeland), wethouder Van der Reest, docenten, Job van Weelen en Mieke Moens van de wijkvereniging Mannee, liepen rond de zestig leerlingen vanaf basisschool de Wingerd (MFA gebouw De Krul) naar het natuurgebied. Bij zijn openingswoord zei wethouder Van der Reest: "Het is een bijenhotel, een hotel waar bijen slapen. Komen die vanzelf? Nee, dat komt door de natuur, door de bloemen en planten die hier te vinden zijn." Het is altijd nuttig kinderen bij de natuur te betrekken. Sylvia Tuinder van SLZ, gaf uitleg over de bijen. "Niet alle bijen gaan in het bijenhotel, er zijn ook bijen die een holletje in de grond maken. Driekwart van de bijen nestelt op die manier. De gehoornde metselbij die van papierachtig materiaal een tunneltje maakt, ook de blauwe metselbij doet dat. En er zijn ook honingbijen, die leven met 10.000 in een kast." Een jongen vroeg hoe lang bijen leven. ,,Honingbijen leven langer, maar wilde bijen leven meestal maar een paar weken", was het antwoord. ,,Ze moeten dus heel snel zorgen voor nageslacht. Dat kunnen ze doen in het bijenhotel.''

Scouts

De gemeente Goes wil samen met inwoners, vrijwilligers en betrokken organisaties fijne groene plekken maken waar de natuur voor mensen en dieren centraal staat. Zaterdag opende wethouder Van der Reest samen met de kinderen van scouting Hertog van Beieren-Gosaha daarom ook het vernieuwde insectenhotel in de Mirakel aan de Oranjeweg in Goes. De leden van de scouting, het Milieu Educatie Centrum De Bevelanden en gemeente hebben hard gewerkt aan het opknappen van het oude insectenhotel.

Meer berichten