Foto:

Hoge klanttevredenheid onder abonnees Monumentenwacht

Erfgoed Zeeland blij met onderzoeksresultatenEind 2019 heeft Erfgoed Zeeland een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder de abonnees van de Monumentenwacht. Dat leverde veel positieve en nuttige informatie op. De klanttevredenheid onder de abonnees is hoog. De inspecties, de informatievoorziening en de organisatie kregen een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Aan het onafhankelijke onderzoek, uitgevoerd door ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, deden 218 van de 671 abonnees mee, wat neerkomt op een betrouwbare representatie van 32,5%.

Aanleiding onderzoek

Inzicht in de klanttevredenheid en behoeften van de abonnees is belangrijk voor Erfgoed Zeeland. Door het onderzoek leert de provinciale erfgoedinstelling haar abonnees nog beter kennen en kan zij de dienstverlening nog beter afstemmen op de wensen. De centrale vragen van het onderzoek waren dan ook: wat is de klanttevredenheid van de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland? Welke wensen en suggesties hebben de abonnees ten aanzien van de diensten die Erfgoed Zeeland aanbiedt?

Achtergrond abonnees

De meeste respondenten zijn particulier en eigenaar van één rijksmonument. De gemiddelde leeftijd van de abonnees is 67,4 jaar. Zij bezitten hun monument gemiddeld iets langer dan 27 jaar. De meeste abonnees wonen of zijn gevestigd op Walcheren (51,8%), gevolgd door de Oosterschelderegio (30,3%), Zeeuws-Vlaanderen (11,9%) en buiten Zeeland (6,0%).

Het duurzaam monumentenpaspoort

In 2018 is gestart met de ontwikkeling van een duurzaam monumentenpaspoort voor woonhuismonumenten. Begin 2020 is de definitieve, digitale variant opgeleverd. Van de respondenten beschikt 10% over de eerste versie van het paspoort. Zij zijn over het algemeen tevreden en geven het een rapportcijfer van 6,8. Het merendeel van de respondenten (90%) heeft geen paspoort. Zij hebben vooral behoefte aan informatie.

Evaluatie onderzoeksresultaten

De abonnees zijn tevreden tot zeer tevreden over de huidige dienstverlening. Het onderzoek heeft ook inzicht gegeven in hun behoefte aan verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Die liggen vooral op het terrein van de informatievoorziening.

Bijna driekwart van de abonnees geeft aan behoefte te hebben aan extra informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden. Een ruime meerderheid heeft behoefte aan actuele informatie over de wet- en regelgeving. Circa de helft van de eigenaren van een woonhuismonument wil geïnformeerd worden over het doel en de toepassingsmogelijkheden van het duurzaam monumentenpaspoort.

Erfgoed Zeeland pakt dit concreet op door haar helpdesk- en adviesfunctie te versterken, door gericht informatiebijeenkomsten voor monumenteneigenaren te organiseren en door het ontwikkelen van nieuw voorlichtingsmateriaal.

In 2019 is al gestart met de organisatie van informatiebijeenkomsten voor eigenaren van rijksmonumenten. De aanleiding was de nieuwe subsidieregeling-2019 voor rijksmonumenten met een woonfunctie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden