Foto: Rene Borkent

Aantal WW-uitkeringen daalt licht in Zeeland

In de eerste maanden van de coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen in de provincie Zeeland relatief sterk toe. Eind juni 2020 daalde het aantal WW-uitkeringen echter licht, vergeleken met de vorige maand. De provincie Zeeland telde eind juni 2020 5.190 WW-uitkeringen, in mei 2020 waren dat er 5.220. Per saldo is er in juni dus sprake van een lichte daling van 0,6%. Ook landelijk daalde het aantal lopende WW-uitkeringen licht, van 301.000 in mei 2020 naar 300.600 in juni 2020 (-0,2%). In Zeeland wordt de afname van WW-uitkeringen met name veroorzaakt door een dalende instroom in de WW. Tegelijkertijd nam ook de uitstroom uit de WW toe.

Na enkele maanden van groei neemt aantal WW-uitkeringen in Zeeland licht af
Eind juni 2020 telde de provincie Zeeland 5.190 WW-uitkeringen. Dat is 2,6% van de beroepsbevolking. Landelijk bedroeg het WW-percentage 3,2%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in juni af met 30 uitkeringen (0,6%) ten opzichte van een maand eerder. In mei steeg het aantal WW-uitkeringen nog met bijna 2% (ten opzichte van april) en in april met 20% (ten opzichte van maart). Op landelijk niveau nam het aantal WW-uitkeringen in juni 2020 met 0,2% af in vergelijking met mei 2020.
In vergelijking met een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen in Zeeland in juni 2020 nog altijd hoger. In juni 2019 werden 3.950 uitkeringen verstrekt, 31% minder dan in juni 2020. In Nederland was de toename in diezelfde periode met 24% kleiner.

Instroom in WW neemt af, uitstroom neemt toe

De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen is afhankelijk van zowel de instroom in de WW (het aantal nieuwe uitkeringen) als de uitstroom uit de WW (beëindigde uitkeringen). In juni 2020 werden in Zeeland 560 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en werden 590 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen, oftewel de instroom in WW, nam in juni 2020 met 12% af ten opzichte van mei 2020. Daar tegenover staat een toename van de uitstroom: in juni werden 7% meer WW-uitkeringen beëindigd in vergelijking met een maand eerder. Overigens daalde ook in mei (ten opzichte van april) de instroom in WW-uitkeringen en nam ook de uitstroom in die maand toe. Omdat de instroom in mei echter nog altijd groter was dan de uitstroom, nam per saldo het aantal WW-uitkeringen in mei nog toe.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden