Kotters
Kotters (Foto: Ben Biondina - Beeldbank Provincie Zeeland)

Boter bij de vis

Grote zeeschepen ondervinden geen enkele belemmering om door een Natura 2000-gebied (o.a. Oosterschelde, Westerschelde, Voordelta) te varen, terwijl vissers met allerlei kunst- en vliegwerk moeten proberen om hun stikstof op nul uit te laten komen. SGP-fractievoorzitter Joan van Burg betoogde tijdens de Statenvergadering op vrijdag 10 juli dat dit aan de visserijsector, een typisch Zeeuwse sector, niet valt uit te leggen.

In een motie, mede ingediend door VVD, CDA, Forum voor Democratie en Pro Zeeland, draagt de SGP het College van Gedeputeerde Staten op om bij de minister aan te dringen op een landelijke regeling die een beperkte uitstoot van stikstof door vissersboten toestaat.

Bovendien zou de Provincie, daar waar zij bevoegd gezag is bij het verlenen van een vergunning voor visserijactiviteiten, niet krampachtig om moeten gaan met de depositie van stikstof, omdat het gaat om (voortgezet) bestaand gebruik.

Met deze politieke actie probeert de SGP te voorkomen dat er een onwerkbare situatie ontstaat voor onze Zeeuwse vissers m.b.t. de stikstof problematiek. Zodat deze mooie Zeeuwse sector kan blijven voortbestaan!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden