De heer H.H. Bouma uit ’s-Heer Arendskerke.
De heer H.H. Bouma uit ’s-Heer Arendskerke. (Foto: )

Jaarlijkse Lintjesregen dit jaar anders dan anders

De jaarlijkse Lintjesregen kende dit jaar door de vanwege het COVD19-virus geldende maatregelen een ander karakter dan gewend. Vorige week donderdag en vrijdag werden landelijke de decoraties uitgereikt. In Goes behaagde het de koning om 22 inwoners te decoreren, zeventien zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vier tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Op de foto is de heer H.H. Bouma uit ’s-Heer Arendskerke te zien. Hij ontving eerder al zijn lintje, aangezien hij op 2 en 3 juli op vakantie was. 

Een overzicht van alle 22 inwoners van de gemeente Goes die een Koninklijke Onderscheiding ontvingen:

Mevrouw J.J. Baard-Lobbezoo (1939) uit Kattendijke
Mevrouw Baard wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor de provinciale Vrouwen van Nu in Zeeland en voor de afdeling Kattendijke/Wilhelminadorp. Daarnaast organiseerde zij een eetclub voor alleenstaande vrouwen in Kattendijke en de kunst- en cultuurmarkt op het dorp en geeft ze vrijwillig les in schilderen, beeldhouwen en keramiek.

Mevrouw K.M.T. van den Berge-de Vos (1942) uit Goes
Mevrouw Van den Berge wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet (van 2005 tot 2020) voor ’t Gilde De Bevelanden en actiecomité Kies Best Kies West in Steenbergen (van 2000 tot 2005).

Mevrouw M. Gubbels (1953) uit Goes Mevrouw Gubbels wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange inzet voor kleding en klederdracht, in eerste instantie bij volksdansgroep Vodago in Goes (begeleiden verenigingskleding tijdens optredens) en later bij de Stichting Zeeuwse Klederdracht (verzorgen van kleding bij optredens in binnen- en buitenland en de kerstconcerten van André Rieu).

De heer A.L. van de Ketterij (1972) uit Goes De heer Van de Ketterij wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn lange, vrijwillige carrière in de voetbalsport. Zo is hij sinds de jaren ‘80 scheidsrechter veld-amateurvoetbal voor de KNVB, scheidsrechter en penningmeester van de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters Walcheren en scheidsrechter, rapporteur, jeugdtrainer en -coach bij voetbalvereniging SSV’65 in Goes. Ook ondersteunt meneer zijn echtgenote en schoonouders.

De heer K.R. van Leerdam (1937) uit Goes De heer Van Leerdam wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949 afdeling Zeeland (voorzitter) en de werkgroepen Buitenkampkinderen, Westkust en de Naoorlogse Generatie. Verder was hij bestuurslid van de Bouwwinkel Middelburg, is hij vice-voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden in Goes en penningmeester van de Stichting Wijkbelangen Goes-Oost en de Stichting Streekomroep De Bevelanden.

De heer K. de Vos (1945) uit ’s-Heer Arendskerke
De heer De Vos wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet sinds de jaren ’80 als onder andere diaken en koster bij de Protestantse Gemeente Borssele, het verzorgen van zijn echtgenote en zieke buren en zijn inzet voor Maaltijd Thuis in Goes.

Mevrouw H.C. de Vos-Vogelaar (1947) uit ’s-Heer Arendskerke
Mevrouw De Vos wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet sinds de jaren ’80 als onder andere pastoraal medewerkster en initiator en lid van het pastoraal bezoekteam van de Protestantse Gemeente Borssele. Verder collecteert zij voor het KWF en zorgt ze voor zieke buren.

De heer H.J.C. van Wanrooij (1947) uit Goes
De heer Van Wanrooij wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor VV Kloetinge (bestuurslid en mede-organisator van het kerstzaalvoetbaltoernooi voor jonge voetballers) en de Wijkvereniging Goes-Oost (bestuurslid en websitebeheer). Verder was hij jarenlang lid van de gemeenteraad van Goes en bestuurslid van de Vakbond FNV.

De heer W.B.J. Blaasse (1946) uit ’s-Heer Hendrikskinderen
De heer Blaasse wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn 50-jarige inzet voor het Rode Kruis (vrijwilliger bij evenementen als wandeltochten) en zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor Terre des Hommes in ’s-Heer Hendrikskinderen, Open Monumentendag (bij Meubel- en rijtuigstoffeerderij Brouwer in ’s-Heer Hendrikskinderen) en zijn inzet als vrijwillig gastdocent in het mbo voor onderwerpen als solliciteren en arbeidsvoorwaarden.

Mevrouw H.S.M. Lukasse-de Witte (1953) uit Goes
Mevrouw Lukasse wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange inzet voor het Gemeentearchief van Goes (indexeren en digitaliseren van bevolkingsregisters), vrouwenvereniging Tryfosa van de Gereformeerde Gemeente Goes (bestuurslid en vrijwilliger), Zorgcentrum Rehoboth, de Koelmanschool, het Calvijn College en de kerkbibliotheek van de Gereformeerde Gemeente Goes.

De heer Tohame El Uarichi (1955) uit Goes
De heer El Uarichi wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor de oprichting van de Vereniging Marokkaanse Moslims in Zeeland (penningmeester en initiatiefnemer van verschillende activiteiten) en de latere fusie tussen de Vereniging Marokkaanse Moslims in Zeeland en de Stichting Marokkaanse Moslims in Goes tot de Stichting Arrahman Moskee in Goes, pand Zuidvlietstraat.

De heer Hoummad Nahari (1956) uit Goes
De heer Nahari wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor de oprichting van de Vereniging Marokkaanse Moslims in Zeeland (penningmeester en initiatiefnemer van verschillende activiteiten) en de latere fusie tussen de Vereniging Marokkaanse Moslims in Zeeland en de Stichting Marokkaanse Moslims in Goes tot de Stichting Arrahman Moskee in Goes, pand Zuidvlietstraat.

Mevrouw M.A.C. van der Weijden-Godschalk (1954) uit ’s-Heer Hendrikskinderen
Mevrouw Van der Weijden wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk (bijna 40 jaar) voor verschillende activiteiten in ’s-Heer Hendrikskinderen (als het koningsdagontbijt, dodenherdenking en de rommelmarkt), dorpshuis Heer Hendrik (seniorenactiviteiten en jeugdmiddagen) en toneelvereniging Heer Hendrik (secretaris en productiemedewerker, souffleur, grimeur en regie-assistent). Verder is mevrouw mede-organisator van de Mystery Tour en The Old Christmasday en bestuurslid en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Goes.

De heer C.J. Pieters (1947) uit Goes
De heer Pieters wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwilligerswerk voor de Oostmolen Kloetinge, Schutterij Ravenstein in Kloetinge (medeoprichter en voorzitter) en de Stichting Exploitatie Accommodatie Handboogsport. Sinds 1993 is meneer ook vrijwilliger bij de katholieke Pater Damiaanparochie in Zeeland.
Vrijdag 3 juli, 14.00 uur

Mevrouw S.M. Verstraete-Vereecken (1946) uit Goes
Mevrouw Verstraete wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor ’t Gors, locatie Huizen Den Berg en specifiek voor Atelier De Kaai (oprichter tekengroep mensen met een beperking, een idee dat in andere landen navolging kreeg). Verder was zij bestuurslid en vrijwilliger bij het ‘Wit.h museum aan de overkant’ in Kortrijk, oprichter en redacteur van het kunsttijdschrift Out of Art en oprichter en vrijwilliger bij Stichting Een Nieuwe Wind in Goes.

De heer H.J. Janse (1944) uit Wolphaartsdijk
De heer Janse wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk, voor studieclubs voor agrarische onderzoeken van de Stichting Landbouwkundig Onderzoek en het bestuur van de Vereniging Gemeenschap Wolphaartsdijk.

De heer J.E. Quinten (1955) uit Goes De heer Quinten wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn 35-jarige inzet voor het Rode Kruis (bestuurslid, magazijnhoofd, hoofd opvang en verzorging, coördinator opleidingen en jeugdgroep, staflid materiaal, instructeur en hulpverlening bij evenementen). Sinds 2016 is meneer ook vrijwilliger bij INTA Eerste Hulp in Scharendijke.

De heer M.N.S. Verhoeff (1956) uit Wolphaartsdijk De heer Verhoeff wordt Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet sinds 1993 als chef-dirigent van het Don Kosakenchor Russland (en daarmee het leveren van een belangrijke bijdrage aan de culturele en diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland), zijn vrijwillige directeursfunctie van de Stichting Music Connects All en zijn gast-dirigentschap voor orkesten in het buitenland, onder meer in Roemenië en Moldavië.

De heer M. Don (1954) uit Goes
De heer Don wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet (sinds 1987) voor de Hervormde Gemeente De Levensbron, het ADRZ, de Protestantse Gemeente Wilhelminadorp, gymnastiekvereniging WIK, Zorgcentrum Ter Weel en de Stichting Interkerkelijk Protestants-Christelijk Steunfonds.

De heer A.A.E. Nagelkerke (1947) uit Kloetinge
De heer Nagelkerke wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet sinds 1990 voor de Protestantse Gemeente Kloetinge en later ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en Brassband Excelsior. Sinds 2013 is meneer tevens bezorger bij Maaltijd Thuis in Goes.

Mevrouw J. Huisman-Korstanje (1937) uit Goes
Mevrouw Huisman wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk (sinds 1980) voor het ADRZ en Zorggroep Ter Weel, locatie Gasthuis. Ook helpt ze in de Ruilwinkel en zamelt ze poppen, schoenen, stoffen en kleding in voor gezinnen in Roemenië en de kindervakantieweek in Goes.

De heer H.H. Bouma (1947) uit ’s-Heer Arendskerke
De heer Bouma wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Bondsraad van de ANWB, de Provinciale Raad van het GPV en de Provinciale Unie van de CU, het Reizigers Overleg Brabant, het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer, de gemeente- en adviesraad van de gemeente Goes, de Provinciaal Interkerkelijke Commissie De Bevelanden en de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Midden-Zeeland.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden