Gemeente Kapelle houdt informatieavond over windenergie


Foto:

Gemeente Kapelle houdt informatieavond over windenergie

In oktober vorig jaar hebben drie partijen (Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11) hun plannen voor de (her)ontwikkeling van drie windparken in gemeente Kapelle bekend gemaakt. Op dit moment gaan twee windparken verder in de procedure. Windpark Kapelle-Schore vervolgt hun projectontwikkeling op een later moment, als er meer duidelijkheid is over het project Dijkversterking Hansweert.

Windpark Willem-Annapolder en windpark Landmanslust hebben de afgelopen maanden samen met verschillende advies- en onderzoeksbureau’s gewerkt aan de MER-onderzoeken en vergunningsonderzoeken die nodig zijn om de effecten van de nieuwe windparken in kaart te brengen. Hieruit is gebleken dat de plannen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Voor de windparken Willem-Annapolder en Landmanslust zijn inmiddels bestemmingsplanwijzigingen en vergunningsaanvragen ingediend. Deze liggen binnenkort ter inzage. Over de ontwikkeling van windpark Kapelle-Schore is op het moment nog geen nieuws te melden, omdat eerst voldoende duidelijkheid moet komen over de dijkverzwaring op hun locatie.

Op 29 juni is er ‘s avonds voor omwonenden een informatiemarkt bij De Vroone in Kapelle. De ontwikkelaars gaan graag in gesprek met omwonenden over de huidige plannen voor windenergie en de bijbehorende vergunningprocedure. In deze bijzondere tijd willen zij ervoor zorgen dat iedereen zich kan laten informeren op een veilige manier. In de opzet van de informatiemarkt is hier rekening mee gehouden. Daarnaast bieden ze ook de mogelijkheid om op afstand geïnformeerd te worden.

De informatiemarkt wordt bij geschikte weersomstandigheden buiten gehouden op het terrein van De Vroone in Kapelle. Bij slecht weer is het binnen. Bewoners moeten zich vooraf inschrijven via info@zeeuwind.nl voor een tijdvak van één uur, te weten 18.00, 19.00, 20.00 of 21.00 uur. De informatiemarkt wordt zo ingericht dat er voldoende afstand is tussen bezoekers, de initiatiefnemers van de projecten en de betrokken inhoudelijk specialisten.

Bewoners kunnen een verzoek om nadere informatie of vragen over de windparken ook mailen naar info@zeeuwind.nl of Zeeuwind bellen op 0118-474187.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden