Foto: PR

Bedieningstijden van bruggen en sluizen worden verruimd

De coronamaatregelen worden vanuit de Rijksoverheid de komende tijd versoepeld. De verwachting is dat de recreatieve scheepvaart weer toeneemt. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de Provincie Zeeland besloten de bedieningstijden van de bruggen en sluizen te verruimen per 1 juni 2020. Hierbij wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en de daarbij horende anderhalvemetersamenleving.

"De afgelopen weken hebben we onderzocht hoe we het bedieningsregime kunnen verruimen. Hierin hebben we gekeken wat maximaal haalbaar is voor wat betreft de veiligheid van personeel en vaarweggebruikers, de benodigde infrastructuur en de doorstroming op het water."

"Vanaf 1 juni gaan we van twee keer een doorvaart (blauwe golf) tijdens weekenden/feestdagen naar een vier keer een doorvaart. Dit betekent zeven dagen per week, vier keer per dag een blauwe golf door het Kanaal door Walcheren. Daarnaast is zeven dagen per week van 22.00 uur tot 06.00 uur een doorvaart voor alle scheepvaart mogelijk over het Kanaal door Walcheren. De sluizen van Vlissingen en Veere en de Arne brug blijven 24/7 bediend worden. Ook de Zeelandbrug blijft de komende periode elke dag minimaal een keer per uur bediend worden. Gezien de veiligheid zal tijdens de bediening de beroepsscheepvaart indien noodzakelijk voorrang krijgen."

Actuele berichten over stremmingen en bediening bruggen en sluizen over het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug worden gedeeld met de scheepvaart en zijn te lezen op: https://www.zeeland.nl/sluizen-en-bruggen/bedieningstijden-sluizen-en-bruggen

Op 31 maart 2020 heeft de Provincie in verband met coronamaatregelen de dienstregeling van de bruggen en sluizen over het kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug tot 1 juni aangepast. Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen zijn de bedieningstijden verruimd. Op deze manier wordt ook gehoor gegeven aan de eerdere oproep van de Watersportbond en de Hiswa om dienstverlening van bruggen- en sluizen binnen Nederland terug te verruimen. De komende periode blijven we eventuele knelpunten in de gaten houden. Het uitgangspunt is dat het nieuwe bedieningsregime wordt gehandhaafd tot 1 september 2020.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden