Waterschap volop bezig met onderhoud waterschapswegen

Waterschap Scheldestromen is vorige maand begonnen met het jaarlijkse onderhoud aan verschillende waterschapswegen in Zeeland. De aannemer is gestart met kleinschalige asfaltreparaties, maar we zijn nu ook begonnen aan de grotere onderhoudswerkzaamheden. Sommige wegen worden slechts enkele uren afgesloten, maar bij andere wegen kan het oplopen tot enkele weken. Na het onderhoud voldoen de wegen weer aan de eisen van veiligheid en doorstroming. 

Jaarlijks inspecteert het waterschap bijna 2.000 kilometer weg en voert daarna verhardingsonderzoeken uit op de wegen die voor onderhoud in aanmerking komen. Aan de hand van de uitkomsten bepaalt het waterschap welke maatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van plaatselijke reparaties, aanbrengen slijtlagen, nieuwe asfaltlaag, nieuwe markeringen en complete reconstructies. Dit jaar wordt ruim 140 kilometer aangepakt. De gegevens zijn te vinden op een kaart van alle Zeeuwse wegbeheerders via www.scheldestromen.nl/werkaandeweg

Wat houden de werkzaamheden in?

Een weg met veel scheuren en sporen in het asfalt komt in aanmerking voor een reconstructie; de meest omvangrijke wegenklus. Gedurende enkele weken krijgt de weg een nieuwe fundering en nieuw asfalt. Asfalt verweert ook door het verkeer en de zon waardoor scheurtjes en kale plekken ontstaan. Deze wegen krijgen een nieuwe oppervlaktebehandeling. Is het asfalt er wat slechter aan toe, dan krijgt de weg een nieuwe asfaltdeklaag. Dit werk is meestal binnen een aantal dagen geklaard. Soms pakt het waterschap slechts kleine delen van een weg aan en duurt het werk niet langer dan een dag. Daarnaast brengen we de wegmarkering aan en zijn er wegen waarbij de bermen verstevigd worden met grasbetonblokken. 

Enige overlast

Het waterschap streeft ernaar de overlast voor het verkeer en voor aanwonenden tot een minimum te beperken. Voor de meeste werkzaamheden moet uit veiligheidsoogpunt de weg voor het verkeer worden afgesloten. Als de werkzaamheden meerdere dagen duren, zorgt het waterschap voor omleidingsroutes waar dat nodig is. Het waterschap en de aannemer streven ernaar dat mensen de toegang tot hun woning of perceel kunnen blijven gebruiken. Tot enige weken na het aanbrengen van een nieuwe verharding, kan er steenslag blijven liggen. Dit moet in de weg gereden worden. Gedurende de periode dat er nog steenslag ligt, stelt het waterschap een snelheidsbeperking in en worden mensen verzocht voorzichtig te rijden. Op diverse wegen zal het (FIKS) fietsknoppuntensysteem raakvlakken hebben met de grotere onderhoudswerken. Hier zullen de fietsers worden omgeleid.

Werk waterschap gaat door

Ondanks corona gaat waterschapswerk zo veel mogelijk door. Vanzelfsprekend worden de landelijke maatregelen en richtlijnen van het RIVM strikt opgevolgd. Waar mogelijk worden werkzaamheden, al dan niet in aangepaste vorm, uitgevoerd. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden