Foto: Pixabay

Post-COVID-19 patiënten opgenomen bij Revant Lindenhof

Bij Revant medisch specialistische revalidatie in Goes zijn twee post-COVID-19 patiënten opgenomen. De patiënten verblijven in de kliniek bij Revant Lindenhof. 

Zowel artsen en behandelaren vanuit de longrevalidatie als vanuit de medisch specialistische revalidatie zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het behandelprogramma voor post-COVID-19 patiënten. Het behandelprogramma is erop gericht om revalidanten in zo kort mogelijke tijd veilig thuis verder te kunnen laten herstellen. 

“Post-COVID-19 patiënten zijn flink kortademig en hebben fors krachtverlies in benen, romp en armen. Het functioneren van de longen is beperkend in de opbouw van conditie”, aldus revalidatiearts Sascha Groeneweg. “Ook is de psychologische impact na IC-opname vaak groot.” 

 Bij Revant kunnen verschillende behandelaren worden ingezet, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers, maar ook diëtisten en psychologen.

Ontlasten van regionale ziekenhuizen

Door COVID-19 patiënten over te nemen na een IC-opname, ontlast Revant medisch specialistische revalidatie de regionale ziekenhuizen. Ook kunnen patiënten op deze manier sneller starten met revalideren. 

Het programma is vormgegeven conform de huidige kaders van de revalidatiezorg. Samen met onze ketenpartners in de ziekenhuiszorg, VVT en eerste lijn, bieden wij hiermee een goed aanbod voor de post-COVID-19 patiënten in onze regio’s. 

Revant medisch specialistische revalidatie

Revant is het expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie in West-Brabant en Zeeland. Samen met de revalidant werken wij professioneel, interdisciplinair en met toewijding aan eigen regie en zelfstandigheid. Revant biedt medisch specialistische revalidatie op basis van professionele standaards. Medisch specialisten en behandelaars houden kennis en ontwikkelingen in revalidatiegeneeskunde bij, initiëren/nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek en passen wetenschappelijk bewezen uitkomsten toe in de revalidatie voor volwassenen en kinderen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden