Foto: Pixabay

Plan voor verkeerskundige aanpassingen rond Hoedekenskerke en Kwadendamme

Provincie, waterschap en gemeente Borsele werken samen aan een pakket met maatregelen voor verbetering van de verkeerssituatie rond Hoedekenskerke en Kwadendamme. Deze week werden de beoogde maatregelen gepresenteerd aan dorpsraden en belangengroepen.
Er ligt verkeerskundig een flinke opgave in het oostelijk deel van de Zak van Zuid-Beveland. De doorgaande route van en naar Baarland loopt via Langeweegje en Kwadendamme. Ook het verkeer van en naar Crop Alliance en Scheldeoord wordt via het Langeweegje en een aantal smalle waterschapswegen gestuurd. Dit veroorzaakt hinder. Daarnaast geeft de vormgeving van een aantal kruispunten aanleiding tot maatregelen, zoals het drukke kruispunt van de provinciale weg N666 met de Baarlandsezandweg bij 's-Gravenpolder en het kruispunt van de Baarlandsezandweg met het Langeweegje, waar veel fietsers de weg oversteken.
Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en gemeente Borsele werken al geruime tijd samen om de situatie te verbeteren. Samenwerken is daarbij echt nodig, want het betreft wegen van alle drie de overheden.
Deze week presenteerden de drie partijen de beoogde aanpassingen aan de klankbordgroep. Hierin hebben onder meer de dorpsraden van Baarland, Hoedekenskerke en Kwadendamme zitting, maar ook belangenorganisaties als ZLTO, BZZB, Fietsersbond en Natuurmonumenten.
Het beoogde maatregelpakket omvat onder meer de aanleg van de randweg Hoedekenskerke, een nieuwe verbinding tussen de 's-Gravenpoldersestraat en de Nieuwe Veerweg, waarmee Hoedekenskerke wordt ontlast en Baarland beter wordt ontsloten. Maar onderdeel van het plan zijn onder meer ook een herinrichting van het Langeweegje en de Siguitsedijk in Kwadendamme, de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de N666 met de Baarlandsezandweg en een aanpassing van de kruising Baarlandsezandweg-Langeweegje zodat fietsers hier veiliger in twee etappes kunnen oversteken.
Het plan is nog niet definitief. De genoemde klankbordgroep kan de komende twee weken op het plan reageren en dat leidt wellicht nog tot aanpassingen. In de tussentijd moeten de drie partijen op zoek naar geld voor de financiële dekking van het project. Dat betekent ook dat het maatregelenpakket, de fasering en een bijbehorend financieringsvoorstel nog door de besturen van elk van de drie overheden moet worden goedgekeurd. Ook de omgeving krijgt nog de mogelijkheid mee te denken over het plan. Mogelijk leidt dit ook tot aanpassingen. Het plan is daarmee nog niet definitief, maar de drie samenwerkende overheden zijn nu wel zover dat ze er mee naar buiten
willen treden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden