Innovatie komt van de grond door subsidie

Tientallen innovatieve ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen hun innovatieve ideeën gaan toetsen of laten zien. Ze werken samen in zeven verschillende projecten die subsidie hebben ontvangen uit de regeling 'Zeeland in Stroomversnelling' van Provincie, Zeeuwse gemeenten en het Rijk.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat overhandigde de partijen die aan de slag kunnen met hun innovaties  op maandag 10 februari 2020 een symbolische cheque namens gemeenten, het Rijk en de Provincie. Dat gebeurde tijdens het financieringsevenement Finance Me voor ondernemers bij Dockwize in Vlissingen.

Er zijn drie haalbaarheidsonderzoeken die een subsidie van 50.000 euro hebben ontvangen: Technology Centre Maakindustrie Zeeland, biologisch appelleder uit reststromen en een verkenning van toepassing Industriële restwarmte in de gebouwde omgeving. Zij gaan de haalbaarheid van hun idee onderzoeken. Daarnaast zijn vier demonstratieprojecten die subsidie hebben ontvangen: Programma Specialistisch Ondersteuningsteam Zeeland (€ 73.414,-) , VRCARE-2 (€ 137.081,-), Generiek Verzamelen Data (€ 144.288) en Écht Zeeuws petfood (€ 103.240,-). Zij gaan hun ideeën verder ontwikkelen en demonstreren.

Technology Centre Maakindustrie Zeeland
Dit project onderzoekt de technische en economische haalbaarheid van een Technology Centre Maakindustrie Zeeland. Het TCMZ heeft als ambitie om een fysieke plek te zijn waar samengewerkt kan worden tussen grote en kleine bedrijven en tussen startende en reeds gevestigde bedrijven.

Biologisch appelleder uit reststromen
Dit project heeft als doel om technisch en commercieel te onderzoeken in welke mate de reststroom van appelcider, appelpulp, op industriële schaal gebruikt kan worden als hoogwaardige grondstof voor appelleder, met mogelijk een biologisch label. 

Toepassing industriële restwarmte gebouwde omgeving
Dit project heeft als doel om te onderzoeken in hoeverre een warmtevoorziening op basis van industriële restwarmte technisch en economisch haalbaar is voor (een deel van) de gebouwde omgeving rondom de Kanaalzone Terneuzen-Gent. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt of het aanbod van industriële restwarmte en de warmtevraag in de gebouwde omgeving aan elkaar gekoppeld kan worden.

Programma Specialistisch Ondersteuningsteam Zeeland
Dit project heeft als doel om provinciale samenwerking tussen betrokken partijen te creëren door middel van een Specialistisch Ondersteuningsteam (SOT). Deze samenwerking zal leiden tot een kwalitatief hoog niveau van het zorgaanbod in de gehandicaptenzorg. Het demonstratieproject omvat 18 cases, die geëvalueerd worden.

VRCARE-2
Dit project heeft als doelstelling om een breed pallet aan Virtual Reality-games die cognitieve functies van ouderen stimuleren, ontwikkelen, testen en demonstreren. De games zullen in dit demonstratieproject gereed gemaakt worden voor toepassing in de praktijk van de ouderenzorg, zowel thuis als in de dagopvang. Dit demonstratieproject bouwt voort op de inzichten de opgedaan zijn in het eerder uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.

Generiek Verzamelen Data
De doelstelling van dit project is om via de ontwikkeling van een industriële 'Internet of Things'-gateway, alle assets binnen een industrieel proces te ontsluiten. Dit maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data uit industriële processen te onttrekken. Hiermee kunnen nieuwe onderhoudsstrategieën worden ontwikkeld voor slim onderhoud.

Écht Zeeuws petfood
Het project heeft als doel om een 100% energie-efficiënt droogproces voor de opwaardering van reststromen uit de Zeeuwse agrofood, visserij en aquacultuursectoren tot hoogwaardige, duurzame halffabricaten voor food en pet-feed producten binnen een toekomstbestendige meerwaardeketen. Demonstratie behelst het ontwikkelen van een werkend prototype van een mobiele energieneutrale droogkast, die voortborduurt op eerder onderzoek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden