Politielogo. Foto: PR Politie
Politielogo. Foto: PR Politie

Gezamenlijke controle bedrijventerrein Smokkelhoek

De gemeente Kapelle heeft woensdag in samenwerking met de Belastingdienst, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, Landelijk Informatiecentrum Voertuigencriminaliteit (LIV), Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit (VbV) en de Politie een controle uitgevoerd op bedrijventerrein Smokkelhoek in Kapelle.

KAPELLE - Tijdens de controle zijn vijf bedrijven bezocht. Er zijn overtredingen geconstateerd en zaken die nader onderzoek vragen. Het ging onder meer om: Het niet melden van een inrichting; bewoning in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Verder heeft de controle veel informatie opgeleverd die gebruikt kan worden voor nader onderzoek of opvolgende controles bij andere bedrijven.

Doel van de controle

Het doel van de controle is te komen tot een goede naleving van de geldende wet- en regelgeving en eventuele misstanden, zoals ondermijning aan te pakken. De controle was gepland naar aanleiding van de controle op 22 oktober 2019. Toen zijn er overtredingen geconstateerd op het gebied van de wet wapens en munitie, bewoning in strijd met de regels van het bestemmingsplan en diverse milieugerelateerde overtredingen.

Burgemeester Huub Hieltjes: "We investeren in een kwalitatief bedrijventerrein dat bijdraagt aan de leefomgeving van onze gemeente. Daarbij moeten we waakzaam zijn voor mogelijke ondermijnende of criminele activiteiten. Dit soort controles helpen ons om die kwaliteit te borgen."

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente heeft controles uitgevoerd op het gebied van bestemmingsplan, milieu- en bouwregelgeving en brandveiligheid. De RUD Zeeland heeft gekeken naar de naleving van de milieuwetgeving. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen zoals bewaar-, informatie- en factureringsplicht. Tot slot hebben LIC/VbV gecontroleerd op de aanwezigheid van gestolen voertuigen of onderdelen. De politie was er vooral voor de veiligheid van de controleurs en heeft gelet op signalen van ondermijning en eventuele strafbare feiten. Gelijktijdig is in en rondom de Smokkelhoek het verkeer gecontroleerd.

Inwoners die signalen herkennen van ondermijnende activiteiten of strafbare feiten kunnen deze melden bij de Belastingdienst of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Meer berichten