het huidige bestuur VDK, Leonard van Iwaarden, Nicole Olivier, Piet Bal, Marinus Vuijk, Frans Lankester, Sjako Boer
het huidige bestuur VDK, Leonard van Iwaarden, Nicole Olivier, Piet Bal, Marinus Vuijk, Frans Lankester, Sjako Boer (Foto: René van der Vliet)

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge is weer compleet

Vrijdagavond 17 januari heeft de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (VDK) haar algemene ledenvergadering gehouden in het Amicitia.

Tijdens deze vergadering zijn onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Een verslag van de kascommissie met betrekking tot  financiële jaarafsluitingen;
Een terugblik op diverse projecten die tot stand zijn gekomen door of met behulp van de VDK;
Een presentatie door gastsprekers van de redactie van de Klusdurper en Stichting Jeugdwerk;
De toekomst van Kloetinge.

Die avond is penningmeester Willem Logger afgetreden en bedankt voor zijn inzet en zijn er 3 nieuwe bestuursleden gekozen, te weten Sjako Boer, Leonard van Iwaarden en Nicole Olivier. Nicole Olivier zal de werkzaamheden als penningmeester van Willem Logger overnemen.

Het bestuur is met het aantreden van deze drie leden weer compleet.

De zittend voorzitter Marinus Vuijk heeft op deze avond aangegeven dat hij, na zijn jarenlange inzet voor de VDK, het wat rustiger aan wilt gaan doen en daarom een stapje terug wilt doen en zich niet herkiesbaar stelt.

Voor de vacature die hierdoor ontstaat is de VDK op zoek naar een nieuwe voorzitter die de taken van de huidige voorzitter over kan nemen.

Mocht u woonachtig zijn in Kloetinge, Kloetinge een warm hart toe dragen, voldoende tijd hebben, beschikken over een goed netwerk en interesse hebben in een functie als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge, dan wordt u van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken via info@vdkkloetinge.nl

Meer berichten








 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden