Victor de Vries in het Infromatiecentrum bij een video impressie van de onderdoorgang Terwellegang: "We zijn op schema met het werk." FOTO: Leon Janssens
Victor de Vries in het Infromatiecentrum bij een video impressie van de onderdoorgang Terwellegang: "We zijn op schema met het werk." FOTO: Leon Janssens (Foto: )

Over drie maanden door de Terwellegang

Het is een gigantisch karwei, de aanleg van de onderdoorgang Terwellegang, die de spoorwegovergang tussen de Van Hertumweg en de De Ruyterlaan in Goes gaat vervangen. Het werk ligt strak op schema en de tunnel zelf ligt er al. Toch staat er de komende maanden nog veel werk op stapel eer de nieuwe verbinding voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers in het tweede kwartaal van 2020 geopend wordt.

GOES – In deze periode worden de geluidsschermen langs het spoor ter hoogte van de onderdoorgang gebouwd. Deze worden aangesloten op de al eerder gebouwde schermen. Tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen voetgangers vanaf het busstation alleen via de hoofdingang van het station de perrons bereiken waar een omleidingsroute voor aangegeven is. Naar verwacht duurt dit werk tot 28 februari. Er moet nog veel gebeuren. Victor de Vries, projectmanager gemeente Goes: "Aan de zuidkant is aannemer BAM Infra met de aanleg van twee nieuwe rotondes aan beide zijden van de Terwellegang gestart. Bij Archikon wordt de grond woonrijp gemaakt en kan er een weg aangelegd worden. Vanaf 27 januari begint de aanleg van het Hartmanplein, vernoemd naar een oud-gemeentesecretaris van Goes. Dat zijn werkzaamheden buiten het verkeersgebied en er zal dus weinig of geen verkeershinder zijn, behalve dan twee weekendafsluitingen. Alleen voetgangers moeten omlopen. Planning is om dit 6 maart af te ronden. In dezelfde periode wordt aan de noordkant bij Jumbo Marconistraat de oprit naar het hoger gelegen parkeerterrein aangelegd. Vanaf 24 februari tot 25 maart wordt de rotonde Kompasplein tussen De Ruyterlaan en Willem Barentzstraat aangelegd. Die komt voor het Stadskantoor en deels op het parkeerterrein bij Jumbo."

Weekendafsluitingen

Vanaf 13 april wordt gewerkt in het gebied tussen de bestaande voetgangerstunnel en de onderdoorgang. Nog voor deze werkzaamheden worden bij het Poelplein voorbereidingen getroffen zoals het weghalen van kabels en nieuwe asfaltering. Er komen ook weekendafsluitingen; "Dat is nodig om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk werk te doen. In het weekend is er weinig verkeer en wanneer er een afsluiting is kan er hard en veilig doorgewerkt worden", zegt De Vries, "In het eerste weekend van april wordt de aansluiting met het Kompasplein gerealiseerd. We houden altijd een slag om de arm, maar de planning is dat de Terwellegang in april opengaat."

Meer berichten