De wethouder en vrijwilligers met hun certificaat
De wethouder en vrijwilligers met hun certificaat (Foto: Frans Hamelink)

Wethouder reikt certificaten uit aan vrijwilligers SHV Zeeland

Op woensdagavond 8 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van SHV Zeeland van het Leger des Heils in het korpsgebouw te Goes plaats.

GOES - SHV Zeeland biedt schuldhulpbegeleiding en administratieve ondersteuning. De vrijwilligers zijn getraind om mensen met financiële zorgen zo goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd kan worden. Aan de dienstverlening zijn geen kosten voor de hulpvrager(s) verbonden. "In principe begeleiden wij de hulpvrager(s) gedurende het hele traject van schuldhulpverlening zodat zij na die periode niet in een financieel ‘gat’ vallen. Het vergt namelijk veel discipline en doorzettingsvermogen om de financiën weer helemaal zelfstandig op de rails te houden. Daarom ondersteunen wij zolang als dat nodig is."

"In de regio de Bevelanden zijn we in 2019 gestart met 70 hulpvragers In 2019 hebben zich maar liefst 66 nieuwe hulpvragers gemeld en zijn er 43 hulpvragers uitgestroomd. Eind december 2019 zijn er 33 vrijwilligers (waarvan 3 ondersteunend) en 95 hulpvragers in begeleiding. Aan ruim 90 hulpvragers werd in 2019 kortdurende hulp geboden."

"De nieuwjaarsbijeenkomst is een ‘dank je wel bijeenkomst’ aan onze vrijwilligers van de SHV Zeeland. Scholing van onze vrijwilligers vinden wij een belangrijk thema. Onze vrijwilligers moeten goed geschoold zijn om de hulpvragers zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen."

"Wij zijn verheugd dat de heer André van der Reest, wethouder sociaal domein van de gemeente Goes, deze avond bereid was om een aantal scholingscertificaten aan onze vrijwilligers uit te reiken. Het betreft de certificaten van de NIBUD e-learning ‘Helpen met Thuisadministratie’ en van de training ‘De wereld van de schuldhulpverlening’."

Voor nadere info: www.shvzeeland.nl

Meer berichten