Een algeheel vuurwerkverbod; voor of tegen? Reageer op www.facebook.com/DeBevelander
Een algeheel vuurwerkverbod; voor of tegen? Reageer op www.facebook.com/DeBevelander (Foto: )

Ingezonden brief: ik pleit voor een algemeen vuurwerkverbod

Jaren geleden is de traditie ontstaan dat bewoners bij de jaarwisseling, iedereen in zijn of haar dorp of stad gelukkig Nieuwjaar ging wensen, bij voorkeur rondom een vreugdevuur. Alle brandbare materialen voor dit vreugdevuur werd een week voor de jaarwisseling door jongeren ingezameld. Bouwmateriaal, pallets, kerstbomen en allerlei attributen die men thuis niet meer kon gebruiken werden aangevoerd. Ook in die vroegere tijd werd er gebruik gemaakt van licht vuurwerk, trommels en zelfgemaakte oorverdovend lawaaimakende attributen. De Rijkspolitie in uniform met hun vliegeniersbroeken van die tijd, stonden nauwlettend met hun fiets aan de hand, een oogje in het zeil te houden voor eventuele, voor die tijd, kleine uitspattingen.

Nu

De kruitdampen zijn inmiddels weer opgetrokken uit de steden en dorpen. De burgers, bedrijven, de kwetsbare groepen, de zorgboerderijen, de dieren en de beheerders van winkelcentra kunnen weer opgelucht ademhalen. Maar is dat zo? Het Rijk, de provincies, de gemeenten, de burgers en verzekeringsmaatschappijen en niet te vergeten de zorgverzekeringsmaatschappijen kunnen de portemonnee weer trekken om de miljoenenschade te vergoeden want hoe dan ook, de rekening zal worden opgemaakt en moet worden betaald. De materiële- en letselschade loopt weer in de miljoenen.

Er zijn mensen, die op deze (feest)dagen, er op uit zijn om alles wat ze tegen komen te vernielen of te verbranden. Bij sommigen slaat de opwinding door in gekte. Je belandt in sommige steden in een oorlogsgebied die zijn weerga niet kent. Schrijfster Saskia Noort schrijft in haar column dat Nederland in vierentwintig uur omgetoverd is in een stad als Aleppo in Syrié.

Enkele cijfers: 177 miljoen schade, 900 mensen bezoeken huisartsenpost, 385 personen bezoeken spoedeisende hulp. Er zijn oogletsels, brandwonden, amputaties van vingers, armen en tenen. 80% van de letsels komt op naam van het mannelijke geslacht en 50% is jonger dan 20 jaar.

Hulpdiensten

Hulpdiensten worden in de overgang naar het nieuwe jaar bekogeld met zware explosieven, ze worden uitgescholden en bedreigd. Hoe krijg je het in je hoofd om ambulancepersoneel, die slachtoffers in levensbedreigende situaties proberen te helpen, tegen te werken, te slaan en te bedreigen. Waar is het mis gegaan? De wetteloosheid en de hufterigheid ten top.

De huisartsenposten, de spoedeisende hulp en ziekenhuizen stromen weer vol met mensen met lichamelijke letsels. Ook de dieren moeten met lede ogen aanschouwen, hoe in een korte periode, de mensheid als gekken te keer gaan. De dierenklinieken stromen vol met gestreste en verminkte dieren.

De losbandigheid in Nederland en zeker bij deze dagen is enorm. Nederland noemt men het meest tolerante land van de wereld. Maar daar wordt wel een vette prijs voor betaald door de burgers. Maar willen we dat met z'n allen ook? Hoe je het wendt of keert, links of rechtsom zal de prijs voor dit wanstaltige gedrag betaald moeten worden.

Op nieuwjaarsdag bij het ochtendgloren is de ravage compleet. De schade is weer enorm. We gaan weer over tot de orde van de dag. Alles dient weer opgeruimd te worden en wie ruimt de vuurwerkrotzooi op? Juist ja, dat doet de gemeente weer zoals elk jaar. Eigen verantwoordelijkheid van de burger in dat opzicht is ver te zoeken, een enkeling van ons natuurlijk daargelaten.

Is er dan niemand in Nederland te vinden die zijn nek uitsteekt of zijn rug recht houdt om deze waanzin te stoppen. Via de media krijgen we elk jaar weer te horen hoe de nieuwjaar wisseling is geweest. Hoge functionarissen van regeringszijde, coalitiepartijen, fractievoorzitters van diverse partijen, oppositie en burgemeesters klagen steen en been over het extreme geweld en vernielingen die aangericht zijn door een stel doorgedraaide idioten waarbij de alcohol in de man is en die hun frustraties van afgelopen jaar weer willen botvieren op alles wat los en vast zit.

Ik lees in de PZC dat de burgemeesters van Zeeland eensgezind zijn en een vuurwerkverbod eisen. Goh, nu pas. Zelfs in de Tweede Kamer is er geen meerderheid om deze gekte te stoppen. Het is werkelijk ongelooflijk. Halve maatregelen nemen om iedereen maar een beetje gerust te stellen. Verbieden is al lang geleden uit ons woordenboek gehaald, dat kan niet in ons tolerante Nederland.

De politie, brandweer en hulpdiensten roepen al jaren dat het zo niet verder kan. Zelfs de onderzoeksraad voor veiligheid kwam met een rapport waarin werd gepleit om het legale vuurwerk te verbieden.

Door dit schrijven maak ik bij een aantal mensen geen vrienden. Maar een weldenkend mens moet toch tot de conclusie komen dat deze vernielzuchtige traditie geen stand mag houden. Het is niet meer van deze tijd. Het kost elk jaar weer miljoenen en elk jaar vallen er weer slachtoffers. Ik pleit er dan ook voor, dat er een algeheel vuurwerkverbod komt in Nederland. Dat er door alle gemeenten een veilige, centrale plaats wordt aangewezen waar professioneel personeel een siervuurwerkspektakel orkestreert.

door A. Schrier

Reageren op deze brief? Ga dan naar www.facebook.com/DeBevelander

Meer berichten