Glasaal en driedoornige stekelbaars in het Zeeuwse water. FOTO: SANNE PLOEGAERT
Glasaal en driedoornige stekelbaars in het Zeeuwse water. FOTO: SANNE PLOEGAERT (Foto: Sanne Ploegaert)

Zeeuwse glasaaltjes tellen

ZEELAND -  Voor het eerst in de geschiedenis worden vanaf dit voorjaar intrekkende glasalen langs de volledige Nederlandse kustlijn geteld. Ook langs de Zeeuwse kust worden deze jonge palingen geteld. De Europese aal is internationaal een ernstig bedreigde diersoort. Ieder voorjaar trekken jonge, doorzichtige glasalen vanaf zee onze binnenwateren in, meestal met een piek in de maand april.

Op tientallen locaties langs de Nederlandse kust worden, in verschillende samenwerkingsverbanden, glasalen geteld met behulp van kruisnetten. De monitoring wordt voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. Dit gebeurt bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Hiermee worden de migratieknelpunten voor glasaal en andere soorten, zoals de driedoornige stekelbaars, in beeld gebracht zodat waterbeheerders maatregelen kunnen nemen om de intrekmogelijkheden te verbeteren. De inspanningen van de vrijwilligers hebben ook geleid tot concrete maatregelen. Zo werd eerder dit jaar door Waterschap Scheldestromen een nieuwe vispassage aangelegd bij Gemaal de Noord op Tholen. Bij elkaar worden in 2020 ongeveer 45 locaties meegenomen, van Cadzand tot Delfzijl. Nog nooit is op zoveel plaatsen langs de Nederlandse kustlijn gemeten.

Aanmelden om mee te tellen via www.ravon.nl/glasaal.

Meer berichten