In de gemeente Goes wordt er dermate goed restafval ingezameld dat bovenstaande situaties bijna niet meer voorkomen. FOTO: Leon Janssens
In de gemeente Goes wordt er dermate goed restafval ingezameld dat bovenstaande situaties bijna niet meer voorkomen. FOTO: Leon Janssens (Foto: )

Tekort op afvalkosten door minder restafval

Goesenaren hebben in 2019 door een goede scheiding van hun afval gemiddeld een veel groter financieel voordeel behaald dan vooraf door de gemeente Goes was ingeschat. Inwoners mogen dit voordeel over 2019 behouden omdat het basistarief over dit jaar al betaald is. Ook voor 2020 blijft goed scheiden van afval goedkoper, want Goes trekt hier extra geld voor uit. "Het is een beloning voor de inwoners omdat ze hun afval zo goed scheiden", laat wethouder Alssema weten.

GOES – Met de invoering van Diftar, kent Goes sinds begin dit jaar een systeem waarbij vier euro betaald moet worden voor iedere keer dat de grijze container met restafval wordt geleegd. Dat ging gepaard met een flinke verlaging van het basistarief van de afvalstoffenheffing. "Nu is het beeld ontstaan dat mensen gestraft worden omdat ze goed afval scheiden en dat is absoluut niet zo", zegt wethouder Derk Alssema, "In 2019 hebben de inwoners een goed afvalscheidingsverdrag getoond, groter dan verwacht. Dat betekent dat de gemeente nu veel minder vaak dan was ingecalculeerd de vier euro binnenkrijgt voor het legen van de grijze container. Dat gaf een verschil van 341.000 euro en komt de kostendekking afvalverwerking in het geding. Op deze kosten, ongeveer € 200.000, hebben we als gemeente zelf geen invloed. Het betreft de verhoging van de verbrandingsbelasting door het Rijk van € 13 naar € 32 per ton restafval, hogere kosten van afvaltarieven en de milieustraat."

Restafval verminderen

Het systeem Diftar heeft als doel om restafval te verminderen naar 100 kilo per inwoner per jaar. De verwachting was dat inwoners na een intensieve campagne het restafval twaalf tot achttien keer per jaar zouden aanbieden. Deze aanname is gebaseerd op ervaringen van andere gemeenten die al werken met Diftar. Maar de Goese huishoudens doen het veel beter dan deze gemiddelden en bieden hun afval nog maar 8 tot 11 keer per jaar aan. Bij de afvalinzamelpunten (de containers) voor restafval werd uitgegaan van halve zakken afval per keer. Hier boden inwoners vooral volle zakken aan waardoor het tarief geen € 0,40 cent maar € 0,80 cent had moeten zijn. Dat betekent dat de gemeente volgend jaar eenmalig 170.000 euro moet bijspringen. "Hiermee blijven wij toch een van de goedkoopste gemeenten van Zeeland", geeft Alssema aan. "Wettelijk moeten wij in 20221 verhogen naar kostendekkend. Hadden wij geen systeem ingevoerd dan waren wij met nog hogere kosten geconfronteerd."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden