TEJO Goes trotse finalist van UNICEF Paul van Vliet Award


Presentatie TEJO
Presentatie TEJO (Foto: Unicef Nederland)

TEJO Goes trotse finalist van UNICEF Paul van Vliet Award

Op 5 november heeft TEJO (Therapeuten voor Jongeren) in het “Theater de Efteling” samen met vier andere genomineerde vrijwilligersorganisaties gestreden om de Paul van Vliet Award.

Samen met jongeren, vrijwilligers en het bestuur, heeft TEJO een sprankelende presentatie neergezet waarin ingegaan werd op het “hoe en waarom” van TEJO.

Marja de Pundert-Dobbelaar verzorgde de presentatie, aangevuld met bevindingen van een jongere en een vrijwillig werkende TEJO-gastvrouw. Aansluitend zong Martha Besuijen (therapeut bij TEJO) het door haar geschreven TEJO-lied “Hier is een huis..”

Achtergrondinformatie TEJO

TEJO (Therapeuten voor Jongeren) biedt jongeren van 10-20 jaar anoniem, gratis en onmiddellijk een warm luisterend oor èn tijdelijke oplossingsgerichte ondersteuning en begeleiding. Dit beproefde Belgische concept is mede ontwikkeld om wachtlijsten in de jeugdzorg te voorkomen en situeert zich als voorportaal van de reguliere zorg (een zgn. nulde-lijnvoorziening). Jongeren kunnen zèlf, zonder indicatie, diagnose of toestemming van derden, een afspraak maken (maximaal 10 sessies) of binnenlopen in het TEJO-huis. Gratis en in vertrouwen kunnen ze hun verhaal delen met professionele therapeuten wanneer zij hier behoefte aan hebben. De ondersteuning en begeleiding is gebaseerd op de Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie. Indien nodig wordt in samenspraak met de jongere een doorverwijzing naar behandelende instanties geadviseerd en opgestart. De non-profit inzet van- en face-to-face ontmoeting met professionele therapeuten in een laagdrempelige en gezellige omgeving (TEJO-huis) staan borg voor een eigentijdse, niet-oordelende en vroegtijdige deskundige hulpverlening aan jongeren met psychische problemen. Preventief, escalatie voorkomend en met respect voor de Rechten van het Kind.

Het is een andere kijk op jeugdhulp die daadwerkelijk een nominatie verdient!!

Gezamenlijk hebben we een prachtige dag gehad in de Efteling.

Helaas hebben we de prijs niet gewonnen, maar wèl hebben we ons burgerinitiatief goed op de kaart gezet. Een initiatief dat opvolging verdient, waar dan ook in Nederland.

www.tejo-nederland.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden