Aan de westkant van de Deltaweg A256 wordt in 2020 begonnen met de aanleg van bedrijventerrein Deltaweg. Foto: Leon Janssens.
Aan de westkant van de Deltaweg A256 wordt in 2020 begonnen met de aanleg van bedrijventerrein Deltaweg. Foto: Leon Janssens. (Foto: )

Bedrijventerrein Deltaweg: "Volgend jaar kan de verkoop beginnen"

"De stukken gaan naar de gemeenteraad en dan kan volgend jaar de verkoop beginnen. De planning is om eind 2020 de eerste kavels van het nieuwe bedrijventerrein Deltaweg te kunnen uitgeven", zo laat wethouder Derk Alssema weten.

GOES - Ten westen van Goes ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Het gebied heeft een unieke ligging die kansen biedt voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein.

In de tweede helft van 2020 verwacht de gemeente Goes te starten met de uitgifte van bedrijfskavels. Het voorontwerp heeft betrekking op het realiseren van het nieuwe bedrijventerrein Deltaweg in het gebied ten noordwesten van knooppunt De Poel, de aantakking van de A256 (Deltaweg) op de A58.

De Sinoutskerkseweg vormt de toekomstige westelijke begrenzing. Aan de noordzijde sluit het gebied aan op het Poelbos en vormen het 150 kV-hoogspanningsstation en het gebied rondom het Van der Valk Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat de begrenzing.

Verscheidenheid

De aanleg van het nieuwe bedrijventerrein is nodig omdat op De Poel de laatste kavels worden bebouwd. Het voorontwerp-bestemmingsplan voor het nieuwe terrein heeft onlangs ter inzage gelegen. "Er is een aantal zienswijzen binnengekomen, maar geen van de indieners heeft bezwaren tegen de aanleg van het terrein. De gemeente Borsele wees op de veiligheid van het fietsverkeer, vooral van middelbare scholieren. Daar is al een fietstunneltje voor gepland'', aldus Alssema.

"Bovendien is er grote belangstelling voor Deltaweg want al meer dan vijftien ondernemers hebben al contact opgenomen. Er is een grote verscheidenheid in ondernemingen en branches. Ook van buiten Zuid-Beveland en Zeeland. Het is duidelijk dat ze niet op korte termijn al kunnen bouwen, maar dat is voor deze ondernemingen geen probleem. Van te voren moeten er eerst een aantal zaken geregeld worden, zoals de bouw van een bedrijfspand, en dat vergt tijd."

Grondbemonstering

De gemeenteraad kan in maart definitief toestemming geven tot de aanleg van het nieuwe terrein. Daarna worden wegen en nutsvoorzieningen aangelegd.

"Er is uitgebreide grondbemonstering gedaan dus dan kunnen we aan de slag", aldus wethouder Alssema.

Meer berichten