De gemeenteraad van Goes heeft te weinig informatie gekregen om een goed besluit te nemen over investeringen in het Omnium. Foto: Leon Janssens
De gemeenteraad van Goes heeft te weinig informatie gekregen om een goed besluit te nemen over investeringen in het Omnium. Foto: Leon Janssens (Foto: )

Forse kritiek op investering Omnium

De investeringen in tropisch bos Omnium worden na een gedegen onderzoek door bureau Berenschot als 'ondoordacht en onverstandig' bestempeld. Het betreft hier de investeringen in het sportcomplex, vooral het tropisch bos, die verliesgevend zijn. De gemeenteraad van Goes heeft te weinig informatie gekregen om een goed besluit te nemen over investeringen in het Omnium.

GOES - In het 24 oktober gepresenteerde rapport Berenschot staat onder meer: 'Bij het besluiten over de investering zijn doel en middel door elkaar gaan lopen. Hierdoor was er geen doordacht beleid waarom er een Tropisch Bos zou moeten komen. Hierdoor ontbraken beleidsmatige kaders, was een goede afweging van publieke middelen niet mogelijk en werden risico's aangegaan die niet bij een gemeente thuis horen.

Nadat geconstateerd was dat een investering nodig was, had volgens beleidscriteria een afgewogen beoordeling moeten plaats vinden van alternatieven, inclusief een afweging van exploitatie en bekostiging. Dan was wellicht niet gekozen voor een Tropisch Bos maar voor een andere investering.

De gemeente Goes heeft in het beleidsproces vooral gestuurd op financiële aspecten, waarbij het minimaliseren van de financiële bijdrage vanuit de gemeente voorop heeft gestaan'.

Businessplan

"Maar we moeten ons nu niet laten verleiden om meteen knopen te willen doorhakken over bijvoorbeeld het tropisch bos. We moeten niet gaan fantaseren'', verwoordde Frans van der Knaap (CDA) gisteren de gevoelens van alle fracties.

Dan wordt volgens hen juist de fout gemaakt die in het rapport wordt genoemd, namelijk keuzes maken zonder onderliggend beleid. Belangrijk is ook de scheiding van functies maar er is tijd nodig om dit te doen. Berenschot adviseert de gemeente Goes om een strategische richting te bepalen.

Er worden meerdere toekomstscenario's voor het Omnium geschetst. Als opties worden genoemd om het tropisch bos te vernietigen en iets te bedenken dat past bij het nog te ontwikkelen strategisch beleid.

Floor van Lamoen (SP) stelde dat de sluiting tropisch bos niets oplevert, omdat de kosten zaten in de bouw ervan. ,,En die draaien we niet meer terug.''

Als er niets aan de situatie wordt gedaan, wordt het Omnium financieel nooit gezond, stelt Berenschot.

"Voor de koers van het Omnium in de toekomst komt een businessplan met een voorstel aan de gemeenteraad", zo liet wethouder Alssema weten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden