De feestgangers werden opgesplitst in groepen en mochten op die manier allemaal op de foto met burgemeester Gerben Dijksterhuis. FOTO: Rachel van Westen
De feestgangers werden opgesplitst in groepen en mochten op die manier allemaal op de foto met burgemeester Gerben Dijksterhuis. FOTO: Rachel van Westen (Foto: )

Het geheim van een goed huwelijk

Wat is nu het geheim van een goed huwelijk? Als je dat wilde weten kon je afgelopen vrijdag binnenlopen in De Stenge in Heinkenszand. Daar vierden meer dan honderdvijftig mensen hun gouden, smaragden of diamanten huwelijk.

door Rachel van Westen

HEINKENSZAND - Deze bijeenkomst voor huwelijksjubilerende echtparen wordt elk jaar georganiseerd door de gemeente Borsele. Dit jaar waren er 323 echtparen uitgenodigd en 77 daarvan waren aanwezig tijdens deze middag. Zeven van de aanwezige echtparen zijn al zestig jaar getrouwd.

Geven en nemen

Zo ver zijn Albert en Tilly van den Dries nog niet, maar ze zijn al wel een eind op weg. Dit jaar vierden ze hun vijftigjarig jubileum. "We hebben elkaar ontmoet in de Prins van Oranje in Goes", vertelt Tilly met een glimlach. "Daar waren in die tijd nog dansavonden. Ik woonde toen in Zierikzee en dan gingen we met de bus naar Goes." Over de vraag wat het geheim is van een goed huwelijk moet ze even goed nadenken. "Ja, toch wel geven en nemen." Haar man beaamt dat onmiddellijk. "Vijftig jaar getrouwd, da's heel wat. En ja, geven en nemen is het beste", antwoordt hij. Een eindje verderop zitten meneer en mevrouw de Vries. Zij zijn 55 jaar getrouwd en hebben elkaar ontmoet via de kerk. "Zij had van die leuke krulletjes en dat lokte aan", knipoogt meneer de Vries. Wanneer ik hen vraag wat het geheim is van hun huwelijk antwoordt één van de twee. "Elkaar kunnen verstaan. Dat is toch wel heel belangrijk. We komen allebei uit het onderwijs, dus op dat gebied begrijpen we elkaar, daarnaast zijn we allebei van dezelfde kerk, dus ook op dat vlak zitten we op dezelfde golflengte." "Je moet ook van elkaar houden hoor", vult mevrouw aan, "anders kan je wel denken dat het gaat, maar dan gaat het niet. Je hoeft niet perse dezelfde hobby's te hebben, maar het is wel belangrijk dat je dezelfde waarden en normen hebt."

Beginnen en doorgaan

Meneer en mevrouw Meertens hebben elkaar ontmoet tijdens de Carnaval in Maastricht en in oktober hopen ze hun vijftigjarig huwelijksjubileum te vieren. "Je moet gewoon beginnen en doorgaan", vertelt mevrouw Meertens. "Je houdt van elkaar en je begint ergens aan, dus dan ga je door. Een beetje humor erin, een beetje lachen, maar ook een beetje huilen af en toe, dat hoort er allemaal bij." "Voor ons is het eigenlijk niet bijzonder, dat we al zo lang samen zijn", zegt meneer. "Ja, en dat is dus juist wel bijzonder", vult zijn vrouw aan. "Dat je je realiseert dat gewone dingen heel bijzonder zijn."

Meer berichten