Foto:

Code Oranje voor ui door klimaatverandering

Opnieuw was het deze zomer langdurig droog. Hoe kan de akkerbouw anticiperen op de klimaatveranderingen? Zodat boeren niet net als vorig jaar 90 procent van de uienoogst zien mislukken. Het is code oranje in Zeeland, de kraamkamer van de Nederlandse ui.

COLIJNSPLAAT - Normaal brengt 10 hectare uien een slordige 50 ton op. Goed voor een marktwaarde van 70.000 euro. In 2018 blijft de opbrengst steken ver beneden de 10 ton. En is het resultaat krap 10 mille. Niet alleen in Zeeland, in heel Europa is de opbrengst laag. Dit jaar is het met een opbrengst van 80 procent beter. Toch is dat geen reden om achterover te leunen. De akkerbouw ziet het klimaat veranderen. Langdurige droogte is de grootste bedreiging voor de ui. Net als tripsen, onweersbeestjes. Een gevolg van de temperatuurstijging. Tel daar in Zeeland bij op dat beregenen niet overal mogelijk is. Dus steken telers, gewasveredelaars en onderzoekers uit binnen- en buitenland bij de Rusthoeve in Colijnsplaat de koppen bij elkaar. Met als doel van elkaar leren en samen een betere ui op de markt zetten. In het laboratorium van Hazera in Rilland sleutelen onderzoekers al jaren aan de ui. Met als doel het verbeteren van de houdbaarheid, de weerbaarheid tegen ziektes en daarmee het vergroten van de opbrengst. Want alleen een gewas met kwaliteit heeft commercieel succes. Kansen liggen volgens Cor van Oers van het Uien Innovatie en KennisCentrum op het gebied van plantversterkers, bodemverbeteraars, bemestingsplannen en nieuwe spuittechnieken. Daar wordt de komende jaren vol op ingezet. Tegelijkertijd werkt de provincie aan de Deltaplan zoet water. ,,Dit jaar moet er een eerste opzet liggen", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. ,,Met als doel dat we straks een plan hebben voor bevloeien van de gewassen." De Bat denkt aan oplossingen in de vorm van grootschalige bassins voor de opslag van de regenwater. ,,Er valt nog altijd meer neerslag dan we gebruiken. Dus moeten we nadenken over het vasthouden van regenwater, misschien ondergronds."

Het is 5 voor 12 voor de Zeeuwse ui. Nu het klimaat in rap tempo verandert, vraagt de teelt om innovatieve oplossingen. Een van de uitdagingen in Zeeland is een goede zoetwatervoorziening. De provincie werkt aan een Deltaplan waarin aandacht is voor dit probleem. Bij de Rusthoeve in Colijnsplaat wordt volop onderzoek gedaan naar teeltmethoden om ook in perioden van droogte of hevige regenval een goed product op de markt te brengen. Dat trekt zelfs de aandacht uit Denemarken en Zweden, die op de uiendag van de partij waren.

Meer berichten