De  appartementen met een zwembad en restaurant bij De Zuidschor bleven wél in de schets staan. FOTO: Leon Janssens
De appartementen met een zwembad en restaurant bij De Zuidschor bleven wél in de schets staan. FOTO: Leon Janssens (Foto: )

Grote veranderingen voor recreatiezone

De recreatiezone bij Wolphaartsdijk staat grote veranderingen te wachten. Er zijn vergevorderde plannen voor vakantiehuisjes in de Zuidvlietpolder, appartementen bij De Zuidschor en een grote camperplaats bij de Schelphoek. Dit stond te lezen in de Toekomstschets Recreatiezone Wolphaartsdijk van de gemeente Goes.

GOES - De plannen voor het recreatiegebied bij Wolphaartsdijk zijn uit deze Toekomstschets weg gehaald. Daarmee zijn ze volgens wethouder Loes Meeuwisse zeker niet geschrapt, van de baan. Waarschijnlijk lopen deze niet eens vertraging op. In de toekomstschets wordt beschreven hoe het recreatiegebied bij Wolphaartsdijk er in de toekomst uit zou moeten zien. De drie grote plannen stuitten tijdens een informatieavond op 25 februari in dorpshuis De Griffioen bij een deel van de dorpsbewoners op verzet. Vooral het plan voor een camperpark op de parkeerplaats van De Schelphoek moest het ontgelden en kreeg veel kritiek. Daarop besloot de betrokken ondernemer om het plan in te trekken. De plannen voor buitendijkse vakantiehuisjes in de Zuidvlietpolder en appartementen met een zwembad en restaurant bij De Zuidschor bleven wél in de schets staan.

Toekomstschets

Het Veerse Meer en omgeving is een prachtig gebied en veel mensen weten het gebied te vinden. Dit brengt ook een veelvoud mee aan organisaties, bedrijven, overheden die allen iets van operationele taken en/of bevoegdheden hebben. Deze factoren gezamenlijk bepalen hoe het Veerse Meer er uit ziet. De Kadernota recreatiezone Wolphaartsdijk dient als input voor de inhoudelijke uitwerking in de tweede fase van de vorming van de Gebiedsvisie Veerse Meer. Omdat er in juni nog te veel vragen waren besloot de gemeente nog geen besluit over de toekomstschets te nemen. Wethouder Loes Meeuwisse liet weten dat het college daarop heeft besloten nog eens met alle belanghebbenden in gesprek te gaan. "We zijn samen onlangs tot de conclusie gekomen dat het toch beter is om de initiatieven van de ondernemers te scheiden van de toekomstschets.''

Dat werd in augustus besproken met de groep van stakeholders. Die plannen staan straks niet meer in de toekomstschets. "Dat hoeft niet tot vertraging voor van deze initiatieven te leiden. De ondernemers hadden sowieso moeten wachten op de brede visie voor het Veerse Meer die de provincie, het waterschap en de vier omliggende gemeenten gaan opstellen", aldus de wethouder.

Meer berichten