Zingen in een koor

Zingt u graag? Kom gezellig meezingen in een nieuw koor! 

We zijn begin 2019 gestart met een nieuw koor onder leiding van een dirigent van de Zeeuwse muziekschool. Iedereen is welkom, van jong tot oud. We nodigen u van harte uit: Bewoners uit de wijk, bewoners van het Erasmuspark en/of cliënten van SVRZ. We zingen elke week in het Erasmuspark, Troelstralaan 162, 4463 XZ Goes. 

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur met uitzondering van de vakanties zingen we onder begeleiding van een professionele dirigent van de Zeeuwse Muziekschool bekende liedjes. Er worden veel oude liedjes gezongen, maar ook Engelstalig behoort tot de mogelijkheden. U hoeft geen noten te kunnen lezen om deel te nemen aan dit koor. Samen zingen verbindt en het is waardevol om de verbinding en ontmoeting in de wijk te benadrukken. We vragen een kleine bijdrage van € 3,50 voor de koffie/thee per keer.

Vanuit het Fonds voor Cultuur Participatie heeft de muziekschool subsidie gekregen en is het project "Radio Geluk" ontwikkeld en gestart. Vanuit "Radio Geluk" start de muziekschool samen met SVRZ een aantal deelprojecten. De start van een Groot Koor voor een woonzorgcentrum is één zo'n project waarvan in februari de eerste bijeenkomst was. Bewoners van het Erasmuspark, uit de wijk en de deelnemers van het ontmoetingscentrum zijn van harte welkom. In nauw overleg hebben we gekozen voor het Erasmuspark.

Meer berichten