Nieuw Pijncentrum Adrz en Erasmus MC van start

GOES - Vanaf 1 september 2019 wordt een start gemaakt met het vormgeven van een nieuw Pijncentrum.

In samenwerking met Erasmus MC geeft Adrz een flinke boost aan Pijngeneeskunde voor Zeeuwse patiënten. Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met de Erasmus MC artsen prof. dr. Frank Huygen en dr. Kenneth van Tilburg.
Onze ambitie is een Pijncentrum waar iedereen snel en efficiënt geholpen wordt. Om dit mogelijk te maken, wordt voorlopig zo veel mogelijk zorg in Vlissingen gepland. Nieuwe patiënten worden, wanneer nodig, aansluitend aan hun afspraak op de polikliniek direct behandeld. De patiënt is zo snel geholpen en doordat het ziekenhuis de processen op elkaar afstemt, worden wachttijden zoveel mogelijk terug gedrongen. Vervolgbehandelingen vinden plaats in zowel Vlissingen als Goes.

De nieuwe werkwijze gaat per 1 september in en wordt stapsgewijs verder doorgevoerd. Per 1 september gaat dr. Rob van Seventer met pensioen en start dr. Kenneth van Tilburg, prof. dr. Frank Huygen komt het team per 1 oktober versterken.

Het doel is om op termijn een Pijncentrum in Goes vorm te geven. Het definitief vestigen van het Pijncentrum in Goes wordt in de planning meegenomen van alle verbouw werkzaamheden die, als onderdeel van het Lange Termijn Huisvestingsplan van het Adrz, plaats vinden.
Patiënten die nu onder behandeling zijn bij Adrz voor pijnklachten, worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Zij krijgen bij de bevestiging van een nieuwe afspraak een extra brief met uitleg. Voor de huidige patiënten kan de locatie voor het spreekuur, de behandeling en eventueel de behandelend pijnarts wijzigen.

Meer berichten