Openluchtdienst op de Hollandsche Hoeve

Goes - Zondagmiddag 25 augustus is de jaarlijkse openluchtdienst van de Rafael Gemeente Goes, de Protestantse Gemeente Goes, het Leger des Heils Goes en de Vrije Evangelische Gemeente Goes.

De dienst is op de Hollandse Hoeve aan de Zwembadweg 3 te Goes. De dienst begint om 15.30 uur, inloop met wat te drinken vanaf 15.00 uur. Neem wel zelf wat mee om op te zitten. Het thema van de dienst is Samen in vreugde. Muzikale medewerking is er van het muziekkorps van het Leger des Heils en de muziekband uit de Rafael gemeente. De overdenking wordt verzorgd door het Leger des Heils en de algehele leiding is in handen van de Vrije Evangelische Gemeente Ook zal er tijdens de dienst aandacht zijn voor de kinderen. Na afloop is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Grote kerk aan de Singelstraat op dezelfde tijd.

Meer berichten