Maria Tenhemelopneming
Maria Tenhemelopneming (Foto: Ad Schenk)

Gezamenlijke Mariaviering in Ovezande

De parochiekernen Kwadendamme, Oost-Zuid-Beveland, Hansweert en Ovezande kerken op 18 augustus 9.30 uur samen in de RK-kerk van Ovezande.

OVEZANDE - Het gemis aan pastorale krachten, gekoppeld aan de wens van parochianen zoveel mogelijk elk weekend in eigen kerk te kunnen kerken maakte het in 2017 noodzakelijk te starten met bestuurlijke clusters. De Pater Damiaanparochie werd in drieën gedeeld en zo ontstonden Cluster Noord: parochiekernen Goes en Schouwen-Duiveland, Cluster West: parochiekernen Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek en Cluster Zuid: parochiekernen Ovezande, Kwadendamme en Oost-Zuid-Beveland en Hansweert. De vieringen per cluster zijn zo op elkaar afgestemd dat één voorganger alle vieringen in het cluster kan verzorgen. Dat betekent dat sinds 2018 de tijden van de vieringen zijn aangepast. Zodoende is er meer afstemming ontstaan. Een groot voordeel is dat een voorganger nu makkelijker en minder stressvol van de ene kerkdienst naar de andere kan reizen. Deze afstemming zorgt voor nieuwe mogelijkheden waar ook gebruik van wordt gemaakt. Zo kan een koor uit de naburige kern gemakkelijker een andere kern komen ondersteunen als het eigen koor te weinig stem meer heeft.

Met name in de clusters West en Zuid is er al volop sprake van afstemming. Men komt regelmatig bij elkaar om te kijken waar elkaar ondersteunen wenselijk en mogelijk is. Ook worden af en toe (vaak bij de viering van de patroonheilige) gezamenlijke vieringen gehouden.

In cluster Zuid is in juni gezamenlijke ingezet voor de processie in Kwadendamme. Nu is parochiekern Ovezande aan de beurt. De drie kernen spreken met elkaar de hoop uit dat de betrokkenheid naar elkaar toe, groeien mag. Dat we mogen genieten van elkaars gastvrijheid. En dat we door samen te vieren, elkaar beter leren kennen en waarderen. Maar ook dat we elkaar makkelijker weten te vinden als er hulpvragen zijn, in koren, lectoren, acolieten of iets anders.

Op zondag 18 augustus vindt de tweede gezamenlijke viering van cluster Zuid plaats. De viering staat in het teken van het feest van Maria Hemelvaart en vindt plaats om 9.30 uur in de kerk van Ovezande (Hoofdstraat 60). Dat houdt in dat er dan in de kernen Kwadendamme en Hansweert geen eigen viering is. De Mariaviering in Ovezande is met medewerking van pastoor Van Hees en de koren van de 3 parochiekerken. Er is kindernevendienst. Alle aanleiding om er samen een mooie viering van te maken.

We willen alle parochiaan uit de parochiekernen Kwadendamme, Oost-Zuid-Beveland / Hansweert en Ovezande nadrukkelijk vragen om in te gaan op de uitnodiging en zo de clustersamenwerking mee gestalte te geven. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte uitgenodigd.

Na de viering bezoeken we te voet de Mariakapel (500m wandelen). Voor wie dit te ver vindt, is vervoer beschikbaar. Bij de kapel wordt ook nog gebeden en gezongen. Bij de kapel zijn een aantal zitplaatsen voorzien.

Iedereen wordt gevraagd een bloem van huis uit mee te nemen. Daarmee zetten we Maria in de kapel in de bloemen.

Mocht vervoer naar de kerk in Ovezande een probleem zijn, neem contact op met iemand van de eigen parochiekerncommissie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden