Foto: PR Scheldestromen

Waterschap hergebruikt gezuiverd water

RITTHEM - Waterschap Scheldestromen stuurt het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (Ritthem) en Willem Annapolder (Kapelle) tijdelijk terug het achterliggende gebied in.

Dit wordt gedaan om de waterkwaliteit goed te houden, maar ook om de waterpeilen in de sloten op hoogte te houden in deze droge periode. Normaal wordt het gezuiverde water van deze twee zuiveringen afgevoerd naar het buitenwater. In totaal heeft waterschap Scheldestromen vijftien zuiveringen waarbij het gezuiverde water, eventueel via het slotenstelsel, naar het buitenwater wordt afgevoerd.


Doseren en controleren

Het gezuiverde water wordt gedoseerd en gecontroleerd in de sloten gebracht zodat de waterkwaliteit in het slotenstelsel nauwlettend in de gaten kan worden gehouden. Deze maatregel wordt nu alleen bij droog weer toegepast. Zodra er neerslag valt, stopt het waterschap met deze maatregel omdat dan de samenstelling van het rioolwater (en dus ook het gezuiverde water) kan veranderen.


Beregening

De voorwaarden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening blijven hetzelfde, dit is alleen toegestaan met vergunning en wanneer het water in de sloten boven het gestelde waterpeil staat.

Meer berichten