Goes sluit zich aan bij landelijk actieprogramma 'Een tegen eenzaamheid'

Goes zet in op het tegengaan van eenzaamheid. Dit doet zij door deel te nemen aan het landelijke actieprogramma 'Een tegen eenzaamheid'. Hiervoor tekende wethouder Gezondheidszorg, André van der Reest maandag 8 juli een overeenkomst met ambassadeur Marianne van den Anker. 

Actieprogramma
Met het programma 'Een tegen eenzaamheid' wil de overheid eenzaamheid eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven, ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. In landelijke en lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid, pakken zij dit op. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de oprichting van de lokale coalities tegen eenzaamheid. 

Aanpak eenzaamheid
Uit de gezondheidsmonitor van GGD Zeeland (2016) blijkt dat 49% van de Goese 65-plussers eenzaam is. In de leeftijd tussen 19 en 64 jaar is dat 35%. In het collegeprogramma 2018-2022 is daarom het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen als speerpunt opgenomen. Hiervoor is jaarlijks €50.000 beschikbaar. Door naast de al lopende initiatieven aan te sluiten bij het actieprogramma, is het mogelijk eenzaamheid breder onder de aandacht te brengen. De eerste stap is het opzetten van een lokale coalitie tegen eenzaamheid.
 

Bezoek ons op: M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes

Meer berichten