Gastenhuis opent de deuren

Het Gastenhuis Goes zal in december de deuren openen. Het huis gaat een thuis bieden aan circa 20 mensen met dementie. Op 4 juli 2019 is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde bewoners, partners, familieleden en mantelzorgers.

GOES - Het Gastenhuis is een zorgformule die zich volledig richt op mensen met dementie. In elke vestiging worden twintig appartementen gerealiseerd, waarvan er twee geschikt zijn voor bewoning door echtparen.

Daarnaast zijn mensen die nog thuis wonen van harte welkom in de sociëteit en zal er ook zorg aan huis worden opgestart als blijkt dat daar in de omgeving behoefte aan is.

Netwerk

In de zorg wordt nauw samengewerkt met mantelzorgers, de bestaande sociale netwerken van de gasten en met de lokale middenstand. Ook een goed contact met de buurtbewoners staat op het prioriteitenlijstje van de verantwoordelijke zorgechtparen. Elke vestiging wordt geleid door een inwonend zorg(echt)paar dat zelf ook sociale verankering zoekt in de wijk en gemeente.

In Goes zijn dit Johan en Melanie Swart. Zij zullen ervoor zorgen dat het Gastenhuis straks wordt opgenomen in de wijk en dat hun bewoners een rol kunnen blijven spelen in de maatschappij. Op deze wijze kunnen zij hun bewoners een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden.

De bijeenkomst vindt plaats in het centrum van Goes en start om 19.30.

Meer berichten