Peter Hollestelle, Rudy van Buynder en Frans Borggreve met de Katse Katten aan het hek bij de Katse kerk. FOTO: LEON JANSSENS
Peter Hollestelle, Rudy van Buynder en Frans Borggreve met de Katse Katten aan het hek bij de Katse kerk. FOTO: LEON JANSSENS (Foto: )

Passie voor Peeland van Kats: die saamhorigheid

"Wij zoeken altijd een mogelijkheid om feest te vieren. Vorige jaar was er een podium voor allerlei acts, dit jaar doen we een grote gezamenlijke actie, Zomerstart Kats, bedoeld om de saamhorigheid te belichten en de nieuwe bewoners bij het dorpsleven te betrekken", zegt Leen van Loon, "'Want Kats is levendig."

KATS - Zo wordt Zomerstart Kats in het weekend van 21- en 22 juni ook aangeduid door de Stichting Katse Kerk, s.v. Kats en de commissie beheer van dorpshuis 'De Vriendschap' die hiermee een gezamenlijk initiatief organiseren. Katsenaren die zich hiervoor inzetten zijn Leen van Loon, Chris van der Kraan, Peter Hollestelle, Frank Borgreve, Coby Knip, begeerster dorpshuis, en Marjan Ribbens-Claassen. "Heel Kats is actief en draagt zijn steentje bij. Niet alleen de geboren 'Kassenaren' maar ook de mensen die hier later zijn komen wonen. De saamhorigheid is sterk. Mensen kunnen zich aansluiten en als ze dat niet willen wordt dat gerespecteerd. Het is een vriendelijk dorp, iedereen zegt je gedag en als je wat vraagt wordt je te woord gestaan", weet Leen van Loon, "Veel mensen op het dorp hebben een hobby en komen daar zaterdag 22 juni op de hobby- en rommelmarkt mee naar buiten. Dat wil zeggen, je kunt het 'outside' zien of binnen. Er zijn er met speciale verzamelingen zoals koffiepotten of perforators." Hobbyisten tonen hun werk thuis of in de Katse kerk, dorpshuis 'De Vriendschap' of de Galerie. "Voor de rommelmarkt zijn alle mensen op Kats persoonlijk bezocht en benaderd. Dat heeft 46 deelnemers opgeleverd die over het hele dorp verspreid staan. Met voor de deur een stand is alles uitgestald", zegt Peter Hollestelle. Tijdens de markt zijn er muzikale rondgangen van onder meer Steelband Apollo uit Wissenkerke en 's avonds live-music in de tuin van de Katse kerk. Zomerstart Kats begint vrijdag de 21ste vanaf 18.00 uur met voor De Vriendschap een dorpsbarbecue met muziek van DJ Patrick met als hoogtepunt de bekendmaking van de prijswinnaars van de Katse Kattenaktie. Chris van der Kraan: "Twee man, Frans Borgreve en Rudy van Buynder, hebben het initiatief genomen om van multiplex katten uit te zagen met de opbrengst ten bate van de Katse kerk. Nu staat er bij veel Katsenaren een witte kat voor het raam want ze zijn heel gewild."

Meer berichten