Juvent en Gezinshuis.com starten werving gezinshuisouders in Zeeland

Niet ieder kind kan in de veiligheid van een eigen gezinssituatie opgroeien. Soms is een vervangende woonplek nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien. De opzet van een gezinshuis heeft tot doel om jongeren, die niet langer thuis kunnen wonen, zo normaal mogelijk in een gezinssituatie te laten opgroeien.

Op dinsdag 4 juni organiseren Juvent en Gezinshuis.com een informatieavond in Middelburg, Park Veldzigt 43 voor zorgprofessionals die willen ondernemen en interesse hebben in het starten van een gezinshuis.

Vervangende gezinsstructuur

In een gezinshuis wonen gemiddeld drie tot zes uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en eventuele eigen kind(eren). In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. In een normaal huis in een gewone buurt. Gezinshuisouders zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. Ze bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.


Gezinshuisouders maken het verschil

Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden en hebben daar hun werk van gemaakt. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. 'Het gewone leven' is daarbij hun uitgangspunt.

Informatieavond gezinshuizen – 4 juni te Middelburg

De komende periode zetten Juvent en Gezinshuis.com in op het vinden van geschikte gezinshuisouders in Zeeland. Op dinsdag 4 juni organiseren zij een informatieavond in Middelburg, Park Veldzigt 43. Tijdens deze avond wordt meer verteld over wat het inhoudt om gezinshuisouder te zijn en een gezinshuis te starten als zelfstandig ondernemer via Gezinshuis.com. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.gezinshuis.com/informatieavond-juvent

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden