Foto: PR

Persbericht Waterschap vernieuwt rioolgemaal Kamperland

Sinds afgelopen maandag is Waterschap Scheldestromen gestart met werkzaamheden in de omgeving van het rioolgemaal aan de Ruiterplaatweg in Kamperland. Een deel van de rioolleiding vanaf het gemaal wordt vervangen, later dit jaar wordt het rioolgemaal vernieuwd.

De werkzaamheden zijn nodig om de inzetbaarheid van het gemaal te kunnen waarborgen. Tijdens de werkzaamheden wordt rioolwater gewoon afgevoerd naar de rioolwaterzuivering zodat omwonenden net als normaal kunnen douchen en het toilet kunnen doortrekken. Het vervangen van de persleiding kost € 150.000,-.

Werkzaamheden

Om de nieuwe rioolleiding te leggen, wordt een boring gedaan. Vanaf de hoek van de Bergeendlaan, waar een boorinstallatie komt te staan, wordt de nieuwe leiding onderdoor de zeedijk geboord. De verkeershinder blijft daarmee beperkt omdat er tijdens de werkzaamheden één weghelft beschikbaar is. De werkzaamheden voor de boring duren ongeveer een week. De weken daaropvolgend vinden er vanaf de aansluiting met de Onrustweg, graafwerkzaamheden in de wegberm plaats. Volgens planning wordt het eerste deel van de werkzaamheden op 24 mei afgerond.

Vervolg

Na de bouwvak wordt het rioolgemaal vernieuwd. De pompen van het gemaal worden vervangen. Ook krijgt het rioolgemaal een nieuwe elektrische installatie. Het leidingwerk rondom wordt aangepast en het beton in de kelder krijgt een nieuwe beschermlaag. Tot slot wordt een nieuwe verharding rondom het gemaal aangebracht.

Tijdens de werkzaamheden aan het rioolgemaal wordt een tijdelijke pompinstallatie buiten het gemaal geplaatst. Deze tijdelijke pompinstallatie is geluidsarm, maar kan voor direct omwonenden enige overlast veroorzaken. Wanneer de werkzaamheden van het rioolgemaal gereed zijn, wordt de nieuwe leiding aangesloten op het rioolsysteem. In het najaar wordt de oude leiding aan de achterzijde van de zeedijk verwijderd.

Hinder

Het waterschap kan helaas niet voorkomen dat omwonenden en toeristen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Naast enige verkeershinder veroorzaken de boor- en graafwerkzaamheden geluidsoverlast. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Omdat de nieuwe leiding door een waterkering geboord wordt, moeten de werkzaamheden buiten het stormseizoen plaatsvinden. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april, daarom worden de werkzaamheden tussen april en oktober uitgevoerd.

Afvalwater

Rioolgemalen zorgen ervoor dat het afvalwater van woonkernen wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het rioolwater schoongemaakt en gaat het uiteindelijk terug de natuur in. Van de Ruiterplaatweg gaat het afvalwater uiteindelijk naar de zuivering Camperlandpolder aan de Bosdijk.

Middelburg, 13 mei 2019

Janneke la Gasse

team Communicatie

tel. 088-2461412 (lokaal tarief)

Twitter: @waterschap

Facebook: www.facebook.com/scheldestromen

Bezoekadressen waterschap Scheldestromen: Kanaalweg 1 4337 PA Middelburg en Kennedylaan 1 4538 AE Terneuzen
Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Telefoon: 31 (0) 88 2461000 (lokaal tarief)
Fax: 31 (0) 88 2461990 (lokaal tarief)
Email: info@scheldestromen.nl
Website: www.scheldestromen.nl

Meer berichten