Foto: REVALIDATIE FRIESLAND

Hersenletsel on Tour

GOES – Om aandacht te vragen voor Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) fietst Hersenletsel on Tour ieder jaar zes dagen door verschillende provincies in Nederland. Dit jaar fietsen zo'n 25 weekfietsers, waarvan een deel met aangepaste lig- en duofietsen, van Breda via Bergen op Zoom, Goes, Sommelsdijk, Capelle aan den IJssel en Dordrecht weer naar Breda.

De tocht begint op 9 mei en eindigt op 14 mei, de Europese dag van de Beroerte. Naast het genereren van aandacht voor NAH wordt ook geprobeerd om, door middel van donaties, nieuwe revalidatiefietsen en loopmiddelen bij elkaar te krijgen. Vrijdag 10 mei om 16.30 uur worden de fietsers verwacht bij De Lindenhof, 's-Gravenpolderseweg 114A, 4462 RA Goes. Zaterdag 11 mei om 10 uur vertrekken de fietsers weer hier vandaan richting Sommelsdijk en verder. 

Hersenletsel on Tour is een werkgroep van patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en organiseert de fietstocht dit jaar voor een vierde maal. Met dit evenement wordt aandacht gevraagd voor diverse hersenaandoeningen (NAH). Naast traumatisch hersenletsel door bv. een ongeval, zijn beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH.

Per jaar zijn er ongeveer 85.000 nieuwe gevallen van traumatisch hersenletsel en ruim 40.000 nieuwe beroertes (CVA en TIA). Meer dan 500.000 mensen in Nederland leven met de gevolgen. Sinds 2016 organiseerde Hersenletsel on Tour deze tocht om aandacht te vestigen op NAH en de gevolgen voor getroffenen en hun naasten, maar ook omdat in beweging komen en blijven voor mensen met NAH van groot belang is. Naast de 25 weekfietsers zijn er iedere dag een aantal "gastfietsers", die één etappe meerijden.

Donaties kunnen worden overgemaakt worden op: IBAN NL 82 INGB 0006 6523 56 ten name van Hersenletsel on Tour.

Meer berichten