Vice-voorzitter cliëntenraad Annemieke Bruins: "Iedereen kan in de cliëntenraad." FOTO LEON JANSSENS
Vice-voorzitter cliëntenraad Annemieke Bruins: "Iedereen kan in de cliëntenraad." FOTO LEON JANSSENS (Foto: )

Nieuwe leden voor cliëntenraad Allévo

De cliëntenraad Allévo heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van Allévo. Dit op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In verband met het ontstaan van enkele vacatures is Allévo op zoek naar twee leden voor de cliëntenraad Allévo.

GOES - "We hebben inderdaad twee leden nodig om de cliëntenraad weer compleet te maken. Het liefst iemand van de Bevelanden of van Tholen", zegt Annemieke Bruins, vice-voorzitter van de cliëntenraad van Allévo waar zij twee jaar als vrijwilligster bij betrokken is.

"Vroeger kon je wel op 65-jarige leeftijd naar het bejaardenhuis. De cliëntenraad bestond grotendeels uit de bewoners zelf. Tegenwoordig worden de mensen ouder dus ook als je naar een verzorgingshuis gaat ben je veel ouder. Zo komt het dat familieleden, mantelzorgers of andere mensen met affiniteit in de zorg in de cliëntenraad plaats nemen. Het gaat er niet om dat het mensen zijn uit de zorg of van Allévo, iedereen kan in de cliëntenraad."

Kwaliteit

Zorg staat enorm in de belangstelling dankzij het Manifest van Hugo Borst. De zorg doet het in de regio Zeeland erg goed. "Zorg is al persoonsgericht en het is de bedoeling nog meer persoonsgericht te gaan werken. Met kleinere groepen, de familie erbij betrekken, bekende gezichten erbij houden, de huiskamersfeer. Met elkaar koken en andere dagelijkse dingen doen", legt Annemieke uit. "Als cliëntenraad bewaken wij de kwaliteit van de zorg. Wij bezoeken ook familiebijeenkomsten, erg belangrijk dat daar iemand van de cliëntenraad bij aanwezig is, en proberen zo feeling te houden met de praktijk. Niet alles is in papieren te lezen. Hoe is de werkelijkheid, hoe gaat het in de praktijk. De vrijheid die wij krijgen om mee te lopen en met iedereen te praten is wel erg groot, wat het werken in de cliëntenraad er leuk maakt. Het is niet alleen vergaderen, ook op de werkvloer, de dagelijkse praktijk."

Meer berichten