Ondertekening convenant Vroegsignalering van schulden

Samen met haar partners lanceert Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden vandaag het project 'Vroegsignalering van schulden' door het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant. Met dit project willen alle deelnemende organisaties voorkomen dat inwoners verder in problemen raken door schulden. Een speciaal projectteam van GR de Bevelanden gaat dan ook inwoners helpen aan een schuldenvrije toekomst.

Veel mensen krijgen te maken met financiële problemen. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens moeite om elke maand de rekeningen te betalen. Inwoners met (beginnende) schulden vragen vaak niet om hulp. Hierdoor kunnen schulden soms flink oplopen. Om dat te voorkomen biedt Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden actief hulp aan huishoudens met betalingsproblemen, zonder dat zij daarvoor een verzoek hebben gedaan. "De start van dit project is het resultaat van de gezamenlijke aanzet die hiervoor is gegeven door de wethouders van het sociaal domein. Zij zijn dagelijks bezig om de schuldenproblematiek aan te pakken", aldus André van der Reest, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Werk, Inkomen en Zorg.

Samenwerken om schulden voortijdig te signaleren

Samen met woningcorporatie RB Wonen, zorgverzekeringen CZ en VGZ, en SABEWA werken de vijf Bevelandse gemeentes Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden aan 'vroegsignalering van schulden'. Mevrouw Margo Mulder, voorzitter van GR de Bevelanden zegt: "Door slim samen te werken kunnen wij inwoners op tijd helpen, zodat we kunnen voorkomen dat betalingsachterstanden schulden worden. We willen niet dat mensen in een armoedesituatie terechtkomen, maar juist dat ze een toekomst kunnen opbouwen zonder schulden."

Huisbezoek

Als een huishouden een huurachterstand heeft van één maand, dan geeft de woningcorporatie dit door aan GR de Bevelanden. Vervolgens kan een vroegsignaleerder van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden op huisbezoek komen. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken.

De vroegsignaleerder kijkt naar de oorzaken en gevolgen van de financiële problemen en welke voorzieningen kunnen helpen. Denk aan budget coaching, schuldregeling, budgetbeheer of ondersteuning bij psychische en sociale problemen.

Over Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden

GR de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De organisatie voert namens de 5 Bevelandse gemeentes de taken uit op het gebied van ICT, informatievoorziening, PO en personeels- en salarisadministratie en Werk, Inkomen en zorg (WIZ). Inwoners van de Bevelanden kunnen terecht bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden voor o.a. het aanvragen van een bijstandsuitkering, tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen en maatwerkvoorzieningen WMO.Het Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio (WSP) is een onderdeel van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en bemiddelt jongeren onder de 27 jaar, 27-plussers, kandidaten met een arbeidsbeperking (doelgroep Wet Banenafspraak) en statushouders naar werk. Het team WSP bestaat uit Jobhunters / Accountmanagers, Arbeidsdeskundigen, Analist Inclusieve Arbeidsmarkt en een SROI specialist.

Meer berichten