Foto: ZLTO

Subsidie voor landbouwers die innoveren

Donderdagavond 18 april 2019 organiseert de Provincie Zeeland in samenwerking met ZLTO en Waterschap Scheldestromen een informatieavond over de aankomende subsidie openstellingen (mei 2019) voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering in de agrarische sector en voor fysieke investeringen water.

POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is hetEuropese subsidieprogrammavoor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3,is bedoeld voor het stimuleren vanmilieuvriendelijke manieren van producerenwaarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Agrariërs gevestigd in Zeeland kunnen gebruik maken van de subsidieregelingen. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt ingegaan op de voorwaarden en subsidiabele maatregelen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, voorzitter ZLTO Joris Baecke, dijkgraaf Toine Poppelaars en medewerkers van de Provincie, ZLTO en Waterschap Scheldestromen zijn aanwezig om de regeling toe te lichten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via https://www.zlto.nl/bijeenkomsten/openbaar/pop3-informatiebijeenkomst-fysieke-investeringen

Donderdag 18 april

Tijd: 20.00 - 22:00 uur (inloop 19.30 uur)

Dorpshuis De Vroone

C.D. Vereekestraat 74

4421 CE Kapelle

Meer berichten