In Wolphaartsdijk is sprake van twee winkelclusters: het dorp en het havengebied. In het dorp is het grootste deel van de detailhandel gevestigd. FOTO:LEON JANSSENS
In Wolphaartsdijk is sprake van twee winkelclusters: het dorp en het havengebied. In het dorp is het grootste deel van de detailhandel gevestigd. FOTO:LEON JANSSENS (Foto: )

Visie detailhandel voor Wolphaartsdijk

Over de detailhandel in Wolphaartsdijk is vorige week een detailhandelsvisie verschenen. Wethouder Loes Meeuwisse: "Er is met de ondernemers in Wolphaartsdijk vergaderd over een nadere uitwerking van dit plan. Aangewezen waren het Dorpsgebied en het Havengebied. De Veerweg biedt extra mogelijkheden. Eerst was er wel angst dat de boel op slot zou gaan, maar nu is het plan uitgewerkt en is iedereen tevreden."

GOES - In deze detailhandelsvisie is het volgende gesteld over detailhandel in Wolphaartsdijk: "Initiatieven om het aanbod, met name dagelijkse sector, te versterken dan wel uit te breiden in de dorpen, willen we bevorderen, mits deze de beschreven hoofdstructuur niet aantasten. Vanwege het toeristisch-recreatieve karakter van Wolphaartsdijk zijn initiatieven op het gebied van detailhandel die dit karakter ondersteunen welkom. Eventuele initiatieven voor verplaatsing, uitbreiding of nieuwvestiging van detailhandel in Wolphaartsdijk zullen worden getoetst op de ruimtelijke effecten op de beschreven winkelstructuur. Bestaande winkels buiten de winkelstructuur kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten. Hiervoor geldt dat een uitbreiding van de winkel in principe niet is toegestaan. Nieuwvestiging van detailhandel buiten de beoogde winkelstructuur en gebieden wordt in principe uitgesloten."

Clusters

Voor Wolphaartsdijk is een aparte beleidsnotitie opgesteld waarin het bovenstaande nader is uitgewerkt. In Wolphaartsdijk is sprake van twee winkelclusters: het dorp en het havengebied In het dorp is het grootste deel van de detailhandel gevestigd. Hier zijn een supermarkt met slijter, viszaak, drogist, fietswinkel, winkel in woninginrichting, twee winkels in de overige detailhandel, één zaak in boten, één in aanhangwagens en enkele garagebedrijven gevestigd. De supermarkt heeft aangegeven te willen uitbreiden. Overige plannen zijn niet bekend bij de gemeente Goes. In het havengebied is een campingwinkel met slijterij aanwezig. Verder is er een grote watersportzaak met een groot assortiment mode gevestigd. In het havengebied zijn diverse horecazaken. Tussen de twee clusters is er een verbindingszone: de Veerweg. De Veerweg (tussen nrs. 1-71 en 18-46) wordt gezien als verbindingszone tussen de twee winkellocaties. Op dit gedeelte van de Veerweg is uitbreiding van detailhandel niet zondermeer toegestaan maar wel via een wijzigingsbevoegdheid of aparte bestemmingsplanprocedure.

Meer berichten