Foto: ROBERT JAN DE NOOIJER

Beveland kort

Definitieve plek Brandweerpost

HEINKENSZAND - Het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft de Guldenroedestraat formeel aangewezen als nieuwe locatie voor de nieuwe brandweerpost Heinkenszand. Eerder was al duidelijk geworden dat deze locatie qua ligging in het dekkingsgebied veruit het beste scoort. Dat is belangrijk, omdat bij brand iedere seconde telt.

De afgelopen weken heeft de gemeente intensieve gesprekken gevoerd met de vrijwilligers en met de direct omwonenden. Burgemeester Gerben Dijksterhuis: 'De vrijwilligers zijn erg enthousiast over deze locatie, niet alleen vanwege de perfecte ligging, maar ook omdat ze hier zichtbaar zijn in de samenleving. Dat helpt enorm bij hun preventieve taken; het herinnert mensen aan het belang van brandveiligheid. We denken ook dat een prachtige locatie als deze bij kan dragen aan het werven van toekomstige vrijwilligers. Die blijven we hard nodig hebben om ook in de toekomst de veiligheid van onze inwoners te kunnen garanderen.'

Vanuit de omgeving zijn veel vragen gesteld over de locatiekeuze en over de uiteindelijke invulling van een brandweerpost op deze plek. Dijksterhuis: 'We weten dat een aantal bewoners niet gelukkig is met de locatiekeuze. Om die reden hebben we ook serieus naar hun suggesties en vragen over andere locaties gekeken. Die blijken ook in tweede instantie niet realistisch. Omdat iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid wil, hebben we vanochtend formeel bevestigd dat het College (samen met de Veiligheidsregio) gaat voor de Guldenroedestraat. Dit is echt de beste plek voor een goede brandweerzorg in Heinkenszand.'

De gemeente benadrukt dat de omwonenden, net als in andere gevallen, gebruik kunnen maken van de wettelijke bezwaarmogelijkheden tegen de bestemmingswijziging. De gemeente hoopt echter dat het niet zo ver hoeft te komen. Dijksterhuis: 'We blijven we met de buurt in gesprek en willen rekening houden met hun wensen ten aanzien van bijvoorbeeld landschappelijke inpassing en uitstraling. We hopen dat die gesprekken zullen helpen om de weerstand tegen de komst van de brandweerpost te verminderen. We willen er echt iets moois van maken, zowel voor de buurt, als voor de vrijwilligers.'


Het college hoopt nog dit voorjaar een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Meer berichten