De brug bij Wilhelminadorp ligt er drie weken uit. Er komt wel een noodbrug, alleen te gebruiken door voetgangers en fietsers. (FOTO: LEON JANSSENS)
De brug bij Wilhelminadorp ligt er drie weken uit. Er komt wel een noodbrug, alleen te gebruiken door voetgangers en fietsers. (FOTO: LEON JANSSENS) (Foto: )

Renovatie brug en sluis Goese Sas

In de periode van 25 februari tot 22 maart 2019 worden de sluis op het Goese Sas en de brug bij Wilhelminadorp gerenoveerd. De vorige grote werkzaamheden aan de sluis dateren van ruim dertig jaar geleden.

GOES - "Bij de sluis op het Goese Sas komen er slagbomen voor de sluisdeuren, nieuwe besturingskasten en komt er in het bediengebouw een nieuwe besturing. Bij de brug Wilhelminadorp komt een nieuwe besturingskast, slagbomen, aandrijving en een extra camera om het wegverkeer beter te overzien", legt wethouder Loes Meeuwisse uit. In verband met de werkzaamheden is het noodzakelijk om zowel de scheepvaart- als het weg- en landbouwverkeer gedurende een periode te stremmen. De stremming voor de sluis is van week 9 (voorbereidingswerkzaamheden) tot en met week 12 in 2019. Gedurende deze vier weken is het sluisterrein op het Goese Sas geheel afgesloten, zowel voor scheepvaart als voor fietsers en voetgangers. Aangezien hierdoor geen scheepvaart mogelijk is, worden de werkzaamheden aan de brug bij Wilhelminadorp gelijktijdig uitgevoerd. Deze vinden plaats van 4 maart tot en met 25 maart. Tijdens deze is drie weken is de brug volledig afgesloten voor scheepvaart- en wegverkeer. In week 9 (24 februari-2 maart) wordt de brug op aanvraag nog lokaal bediend. Deze aanvraag gedaan worden kan door te bellen met het vaste nummer van de sluis.De aansturing van de brug en sluis wordt volledig vernieuwd. Dit is nodig om de brug en sluis te laten voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Bij de sluis Goese Sas worden slagbomen voor de sluisdeuren aangebracht, er komen nieuwe besturingskasten en in het bediengebouw komt een nieuwe bedieningsunit.

Aanleg

Het Goese Kanaal is ruim tweehonderd jaar geleden aangelegd. Met de komst van de Oosterscheldekering waren een aantal ingrijpende werkzaamheden nodig. De benodigde werkzaamheden om de primaire waterkering op Deltahoogte te krijgen waren niet mogelijk bij de oude sluis uit 1893. Het Rijk ging akkoord met de bouw van een nieuwe schutsluis en stelde 25 miljoen gulden beschikbaar aan Goes.. Deze sluis is in de periode 1984-1986 gebouwd.

Verkeersomleidingen

Voor fietsers en voetgangers wordt dicht bij de bestaande brug in Wilhelminadorp een tijdelijke (nood) brug aangelegd zodat het daar ter plaatse mogelijk blijft om het kanaal te oversteken.

Meer berichten