Foto: Carrie Frederiks

Op pad met kantonnier Rinus Paauwe

Carrie Frederiks

van Waterschap Scheldestromen

Hallo Zeeland, we mogen weer stemmen. Met die leuze kondigt Waterschap Scheldestromingen de verkiezingen van woensdag 20 maart aan. Die dag mag er twee keer worden gestemd want behalve Waterschapsverkiezingen zijn er ook Provinciale Statenverkiezingen.

GOES - De waterschappen hebben verschillende taken. Ze zorgen onder andere voor ons rioolwater, de waterkwaliteit, de afvoer van het regenwater en het onderhoud van de polderwegen. Hun bekendste taak is de zorg voor onze dijken zodat we de voeten droog houden en we veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Waterkering

"Dat is pas timing hé, tegelijkertijd aan komen rijden," roept Rinus Paauwe vrolijk. "Kom stap in." Uitnodigend zwaait hij de deur van zijn 4x4 open en steekt meteen van wal: "Ik ben kantonnier bij het Waterschap. Mijn werkgebied ligt tussen het Schelde-Rijnkanaal en het Kanaal van Zuid-Beveland en tussen de Ooster- en Westerschelde. Vandaag maak ik een rondje langs de primaire waterkering: dat zijn de buitendijken. Je hebt natuurlijk ook de binnendijken, dat is de regionale waterkering."

Panorama

Paauwe manoeuvreert zijn auto behendig over de zeedijk. Ter hoogte van het Verdronken Land van Zuid-Beveland ontvouwt zich een prachtig panorama van slikken en schorren. Even laat de hij het uitzicht op zich inwerken, dan vervolgt de dijkman: "Als kantonnier deed je vroeger veel meer zelf. Als er stenen waren weggeslagen of als er een stuk glooiing was uitgespoeld, repareerde je dat zelf. Nu wordt bijna alles uitbesteed en hebben we meer een controlerende en coördinerende functie."

Stormseizoen

Paauwe probeert zijn werkgebied eens per week te schouwen. Daarbij let hij op de glooiingen, de werkweg en de groenbekleding van de dijken. Ook de slagbomen en de bebording hebben zijn aandacht. "Voor en na het stormseizoen loop ik de meeste stukken af en let dan extra goed op scheuren in het asfalt. Tijdens extreme droogte loop je vaker. Scheuren die dan zijn ontstaan houd je extra in de gaten. Eén keer in de drie jaar worden de grasmatten bemonsterd en twee keer per jaar is er een visuele inspectie."

Altijd buiten

Hij wijst op een groepje molshopen bovenop de dijk. "Ook molshopen, schapenpaadjes, konijngravingen en vossenholen worden geïnspecteerd." Via het Schelde-Rijnkanaal wordt koers gezet naar de Westerschelde. Bij zeesluis Bath houdt hij halt. "Dit is geen gemaal maar een natuurlijke lozing. Elk jaar gaat hier met een duiker naar beneden om de tijdeuren te controleren. Ik loop hier iedere maand een ronde. Een poos geleden was er ineens een rooster weg en er is ook al eens een reling gestolen. Een bruine kiekendief zweeft boven het schor; op de platen liggen zeehonden te zonnebaden. "Het mooie van mijn vak is de vrijheid die je hebt en je bent altijd buiten."

Meer berichten