Kamsalamanders die zijn aangetroffen bij een van de monitoringsrondes in het Heggengebied.  FOTO: Natuurmonumenten
Kamsalamanders die zijn aangetroffen bij een van de monitoringsrondes in het Heggengebied. FOTO: Natuurmonumenten (Foto: )

Reddingsacties in De Zak voor de kamsalamander

door de redactie

In het Heggengebied rond Nisse zijn afgelopen maanden meerdere veedrinkpoelen opgeschoond om het leefgebied van amfibieën te verbeteren.

NISSE - Volgens Natuurmonumenten boswachter André Hannewijk profiteert met name de Rode lijstsoort de kamsalamander van de poelen in de Zak van Zuid-Beveland. In 2013 werd de kamsalamander voor het eerst sinds de jaren zeventig weer aangetroffen in een van de veedrinkpoelen in het Heggengebied. Herstelmaatregelen in 2013 en 2014 door poelen op te schonen en waterplanten als lisdodde te verwijderen, gaven een positief effect op de amfibieën stand. Meerdere keren werd de 'kwetsbare' kamsalamander in de nieuw opgeschoonde drinkpoelen aangetroffen, een soort die zijn naam te danken heeft aan de getande rugkam.

Herstelmaatregelen

Met subsidie van de provincie Zeeland uit de pot Soortenbeleid zijn afgelopen maanden opnieuw vier poelen opgeschoond die grotendeels waren dichtgegroeid met lisdodde. "De herstelmaatregelen zijn bewust in november uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de kamsalamanders de poelen hebben verlaten", vertelt boswachter Andre Hannewijk. "In het najaar zoeken ze houtwallen en hagen in het Heggengebied op om onder dode takken of boomstammen te overwinteren. Het landschap waarin de kamsalamander leeft wordt vaak gekenmerkt door kleinschaligheid. De aanwezigheid van veedrinkpoelen is van belang voor de voortplanting."

Landschap in gevaar

Door het verdwijnen van kleinschalige en zogenaamde coulisselandschappen, staat het leefgebied van veel amfibieën soorten onder druk. Om deze zorg onder de aandacht te brengen heeft Natuurmonumenten een nationale landschap enquête gelanceerd om te peilen hoe de omgeving het landschap beoordeeld en wat de voornaamste zorgen zijn.

De enquête kan tot 19 januari ingevuld worden via www.nm.nl/landschap

Meer berichten