Foto: PR Z4 Zeeuwse Steden

Z4 gaan aan de slag met stedelijkheid

GOES -  De Z4 (de Zeeuwse gemeenten Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen) gaat samen aan de slag met het thema stedelijkheid in Zeeland.

De vier deelnemende gemeenten zullen daartoe samen plannen maken hoe dit thema verder kan worden uitgewerkt. De reden is dat steden in toenemende mate de aantrekkingskracht van een gebied of regio bepalen en dat het rijk voor het uitvoeren van diverse agenda's aansluiting zoekt bij dit thema. De plannen (position papers) moeten in het voorjaar van 2019 gereed zijn. Binnen het thema worden verschillende deelonderwerpen nader uitgewerkt: profilering van stedelijkheid; mobiliteit en bereikbaarheid; arbeidsmarkt en onderwijs en havens en maritiem. Alle vier de gemeenten stellen in tweetallen position papers voor de genoemde deelonderwerpen
op.

De Z4 maakt op basis van de position papers een lobby-agenda die vooral gericht is op het verkrijgen van verbeterde voorwaarden voor de stedelijke aantrekkelijkheid in de provincie Zeeland. De Z4 werkt al langer (in 2010 is er een bestuursakkoord afgesloten) samen en stelde onlangs een nieuwe werkagenda op. Het gekozen thema is niet nieuw, maar door inzet van de Z4 is de verwachting dat processen kunnen worden versneld of nieuwe perspectieven worden ingebracht. In Zeeland is er geen grote stad. Door samen te werken kan er meer worden bereikt. De Z4 heeft met de keuze van het thema juist ook oog voor de leefbaarheid in de omliggende dorpen. Het is een wederzijdse afhankelijkheid. Sterke steden zijn van groot belang voor de directe omgeving, onder andere vanwege de voorzieningen.

Meer berichten