Foto:

Vogels kijken

Op de eerste dag van de winter staat de zomers zo lommerrijke Voorstraat van Colijnsplaat er kaal bij. Rust, weinig verkeer want de zomergasten, de toeristen, zijn er niet. Een paar meeuwen klapwieken krijsend door de lucht. Vogels is de interesse van Kees Tazelaaar, geboren en getogen op Colijnsplaat. "Nu woon ik in mijn geboortehuis. Dat heb ik overgenomen van mijn ouders."

door Leon Janssens

COLIJNSPLAAT - "In Colijnsplaat ging ik naar de lagere school maar er is sindsdien veel veranderd in het dorp. Naar Goes had je om het half uur een bus vanaf het dorp met twee opstapplaatsen en nu moet je bij De Tol onderaan bij de Zeelandbrug instappen. Wat dat betreft is het openbaar vervoer een stuk achteruit gegaan. Wij gingen op de fiets naar school in Goes, meestal twee keer tegen de wind in fietsen. Een keer hadden we stormwind in de rug en konden we met gespreide armen onze jas als zeil gebruiken. Tegenwoordig rijdt de jeugd op een elektrische fiets naar school." Passie voor Peeland van Kees is vogels tellen en spotten op Noord-Beveland. "De inlagen zijn daar prachtig voor. In noordwest Europa worden elk tweede weekend van de maand ganzen geteld. Alle soorten zoals rietganzen, kolganzen, rotganzen. Veel komen er hier fourageren, rotganzen specifiek in de Oosterschelde en ook wel op grasland. De ganzen komen op de restanten van suikerbieten en aardappelen af. De inlagen zijn ook belangrijk, daar zie je de zeldzame soorten als waterral en baardmannetje, die zitten in de rietvelden." Tazelaar trekt met zijn verrekijker en telescoop naar de Oesterpit en de Wanteskuup. Vroeger liepen er schapen maar eigenaar De Regt heeft er een prachtig natuurgebied van gemaakt. "Hier kom ik regelmatig kijken. Vorig jaar broedde hier een roerdomp, een reigerachtige vogel met een perfecte schutkleur in het riet. Daar heb ik ook een porseleinhoen gespot en dat is zeer zeldzaam." Kees is lid van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Ornithologie. "Vogels is mijn hobby. Kerkuilkastencontrole doe ik sinds 1979. Het begon met één broedgeval op Noord-Beveland en we hebben dertig kasten opgehangen. Nu zijn er tien broedsels. Het is alleen maar toegenomen. In Kats zit er al tien jaar een uil in dezelfde kast. Het is een hele goede kast met zes, zeven jonge uilen."

Meer berichten