Foto:

Kies een naam voor de nieuwe website van Goes

Kies de beste naam voor de nieuwe website van Goes voor en van inwoners, voorheen bekend als Goesweb. Vrijdag werden de drie namen bekend gemaakt waaruit gekozen kan worden: Onsgoes, Wijzijngoes of Goesverbonden. Inwoners van de gemeente Goes kunnen stemmen op de titel die hen het meest aanspreekt. Stemmen kan onder meer via de Facebookpagina en de website van de gemeente.

GOES - Goesweb is een online platform voor en van inwoners van de gemeente Goes. Hier is informatie te vinden over Goes en activiteiten die niet direct gelinkt zijn aan de gemeente en zijn geplaatst door inwoners. Het huidige platform, de oude site, is veertien jaar in gebruik en gedateerd. Reden dat het niet meer voldoet aan de behoefte van de Goesenaren. Er werd een prijsvraag, een poll, voor een nieuwe website uitgeschreven die tot de genoemde drie namen leidde. De nieuwe website gaat het bestaande Goesweb vervangen. Slechts een paar dorpen en wijken zetten er nog regelmatig informatie op. Een ander probleem was dat de site slecht leesbaar was op mobiele apparaten. "Er is nog steeds behoefte aan een website waar informatie en nieuws uit de wijk of het dorp kunnen worden uitgewisseld. Je wilt voldoen aan de wensen en de verwachtingen van de inwoners", zegt wethouder André van der Reest. "Er is een oproep geweest via de website en facebook van de gemeente en de sociale media. Daarop kwamen 51 reacties binnen en kon de jury aan de slag. De naam moest aan bepaalde criteria voldoen. Zoals goed in de mond liggen, de verbindingsfunctie met de gemeente Goes moet toepasbaar zijn, makkelijk uit te spreken én te schrijven. De naam moet niet te lang zijn, niet tot verwarring leiden en de naam moet voor internet beschikbaar zijn. Uit de inzendingen zijn de beste drie gekozen. Nu is het aan de inwoners om te kiezen." De jury bestond uit wethouder Van der Reest, Matijs Gerrits (SMWO), twee ambtenaren, Jasmijn Schiebaan, student van de HZ-opleiding communicatie, en Arne van Groningen marketing- en communicatiebureau Nilsson uit Goes.

Verwacht wordt dat de nieuwe site straks veel gebruikt gaat worden. "Bovendien kan deze site goed samengaan met andere initiatieven. Zoals voor iedere wijk een eigen sectie. Dat biedt een duidelijk overzicht van wat er in een wijk allemaal te doen is aan activiteiten'', zegt Matijs Gerrits van SWMO, die bij de realisering van de nieuwe site betrokken is."Nuttig voor mensen die sterk op hun eigen dorp of wijk zijn aangewezen."

Meer berichten