Schilders zijn gestart met het noodzakelijke schilderwerk aan de Oostmolen. FOTO: Martin Slingenberg
Schilders zijn gestart met het noodzakelijke schilderwerk aan de Oostmolen. FOTO: Martin Slingenberg (Foto: Martin Slingenberg)

Bijdrage van De Hollandsche Molen voor de Oostmolen te Kloetinge

De afgelopen tien jaar heeft het stichtingsbestuur van de Oostmolen in Kloetinge veel restauratiewerk aan de molen laten uitvoeren. Het bezit van een molen betekent altijd bezig zijn met onderhoud. "Gelukkig hebben we enkele vrijwilligers die bijna elke week bezig zijn met het herstellen/vernieuwen van klein onderhoud. Het echte grote werk moeten wij uitbesteden aan de vakmensen."

KLOETINGE - Zo heeft Molenmakersbedrijf Herrewijnen, eind 2017 en voorjaar 2018, met drie vakmensen, diverse werkzaamheden in de kap gerestaureerd. Ook was er een grote tegenvaller en moest de lange spruit worden vernieuwd. De lange spruit is een hardhouten balk van 40 x 50 cm en ruim 20 meter lang.

Naast de vaste, jaarlijkse, kosten was de rekening voor het noodzakelijke molenmakerswerk ruim 25.000 euro. De laatste euro’s zijn opgegaan aan het vernieuwen van deze balk. Enkele, noodzakelijke, werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Het betreft voornamelijk het schilderwerk hoog in de kap en ook de stalen wieken. Het lijkt een cosmetische zaak doch het schilderwerk heeft in eerste instantie een beschermende functie. De kosten voor het aanbrengen van het schilderwerk bedraagt ruim 19.000 euro. "Een fors bedrag maar wel noodzakelijk. Ook moeten we nieuwe zeilen voor de wieken laten maken waarmee een post van 4.000 euro is gemoeid."

Crowdfundactie

"Na uitvoerig overleg met de vereniging, De Hollandsche Molen, kunnen we een crowdfundactie opstarten waarbij wij de toezegging hebben gekregen dat De Hollandsche Molen elke euro die wordt binnengehaald zal verdubbelen." Het gestelde doelbedrag is door de vereniging De Hollandsche Molen gemaximaliseerd op 3.000 euro. Dit omdat het bijna niet haalbaar is het totale bedrag met de crowdfundactie binnen een aanvaardbaar tijdspad te realiseren.

Het goede nieuws van De Hollandsche Molen is dat zij samen met de Bankgiro Loterij en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting een bijdrage van 10.000 euro beschikbaar stellen. "Zo konden we nu reeds opdracht geven aan Schildersbedrijf Franse om nog dit jaar de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. De crowdfundactie willen we starten van januari tot en met maart 2019. Het geld wat we met de crowdfunding binnen krijgen hebben we nodig om het laatste stukje van de schildersrekening te betalen en voor de vaste jaarlijkse kosten in 2019. Wie mee wil doen met de crowdfundactie kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer van de Stichting tot Behoud van De Molen te Kloetinge NL78RABO0320549119. Op de website, www.oostmolen-kloetinge.nl, wordt de stand van deze actie actueel gehouden."

Meer berichten