Foto: Andre van der Reest Goes huisvesting onderwijs

Gemeentegeld voor huisvesting scholen

Voor het huisvestingsprogramma (HVP) van de gemeente Goes voor het jaar 2019 zijn vier aanvragen ingediend. Deze zijn getoetst aan de voor de gemeente Goes geldende verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. In totaal trekt de gemeente Goes 3 ton uit voor de nodige uitbreidingen aanpassingen van een diverse schoolgebouwen. Het betreft de Odyzeeschool, de Dr. C. Steenblokschool, het Calvijn College en het Goese Lyceum.

GOES - "Op basis van de verordening onderwijshuisvesting zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de tijdelijke uitbreiding en nieuwbouw", zegt wethouder Andr van der Reest: "De Steenblokschool, bijzonder onderwijs op Reformatorische grondslag, in de Zuidvlietstraat, heeft een streekfunctie. Een groot deel van hun leerlingen wordt met busjes vervoerd, wat ook bij de Odyzeeschool het geval is. Het aantal leerlingen op de Steenblokschool groeit gestaag en dat betekent de verbouwing van een speellokaal tot leslokaal. Hiermee is 75.000,- euro mee gemoeid. Hun kleutergroepen gaan gebruik maken van het speellokaal bij De Tweern. De Odyzeeschool kent een flinke groei en hier is het noodzakelijk uit te breiden met vier leslokalen. De groei van het leerlingenaantal kan toegeschreven worden aan de kwaliteit van het onderwijs."

Aanpassingen

In augustus 2011 is de nieuwbouw van de Odyzeeschool in de Oostmolenweg in gebruik genomen. Inmiddels is het gebouw te klein, door de groei van het leerlingenaantal. Daarom wordt het gebouw tijdelijk uitgebreid door middel van semi-permanente units. De gemeente Goes is al geruime tijd in gesprek met het college van bestuur van de stichting Respont (het bestuur van de Odyzeeschool) over een betere verdeling van het leerlingenaantal over de verschillende gemeenten. Onlangs is uit een opgaaf vanuit de Odyzeeschool gebleken dat 14 procent van het leerlingenaantal uit Goes afkomstig is, terwijl bijna 40 procent uit Walcheren komt.

Calvijncollege

Bij het Calvijncollege op het Stationspark zijn er aanpassingen nodig, kosten een ton.

"Klachten over de temperatuur in het gebouw. De oorzaak, verkeerde routing van de slangen vanaf de CV-ketel het gebouw in," weet wethouder Van der Reest.

"Die kosten van de aanpassing zijn voor rekening van de gemeente Goes."

Het Goese Lyceum krijgt 8.000 euro vanwege noodzakelijke aanpassingen na overname van een deel van het groenonderwijs van Edudelta.

Meer berichten